Noile norme de aplicare a legii pensiilor clarifica sintagma venitului brut realizat lunar pentru care se va plati contributia de pensie din 2008, aducand precizarea ca legea face referire doar la venitul brut realizat lunar achitat din fondul de salarii, si nu la intregul venit brut lunar.Noile norme de aplicare, publicate ieri in Monitorul Oficial, stabilesc 4 categorii de venituri pentru care urmeaza sa fie incluse in venitul brut lunar si pentru care se va plati CAS. Normele prevad ca baza de calcul este formata din venitul brut realizat lunar, si nu din salariile individuale brute realizate lunar. Normele precizeaza ca legea are in vedere doar venitul brut realizat lunar achitat din fondul de salarii. Astfel, fata de baza de calcul folosita in prezent, vor fi impozitate sumele din plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice, sumele primite de reprezentantii in AGA, in Consiliul de Administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori. De asemenea, se va aplica CAS pentru sumele primite de reprezentantii in organismele tripartite si pentru indemnizatiile de sedinta acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autoritatilor si institutiilor publice. Sumele care se supun impozitarii conform normelor aflate in vigoare sunt incluse si in baza de calcul reglementata de normele recent publicate, cu o singura exceptie: drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie. Scutirile de la plata contributiei de pensie prevazute de actuala lege a pensiilor sunt mentinute, acestea fiind drepturile platite in cazul incetarii raporturilor de munca, diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor, sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.