Notificarile transmise contribuabililor prin posta de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), precum cele privind declaratiile de venit sau deciziile de plati anticipate de impozit ar putea sa nu mai necesite semnatura si stampila autoritatii emitente, pentru accelerarea procedurilor. Avand in vedere numarul ridicat al actelor administrative care se emit cu ajutorul mijloacelor informatice, iar pe de alta parte faptul ca aceste documente rezulta in urma unui proces automat, nefiind necesara o verificare ulterioara a continutului acestora, Ordinul ministrului finantelor publice nr.1430/2004 se propune a fi modificat in sensul introducerii acestor documente in randul celor valabile fara semnatura si stampila organului fiscal emitent.