Producatorii de energie electrica rezultata din utilizarea energiei solare vor primi trei certificate verzi pentru 1 MWh livrat in retea, de la 1 ianuarie 2008, ce vor putea fi exportate din 2010, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern initiat de reglementatorul din domeniu, informeaza NewsIn.Proiectul initiat de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) mai stabileste ca producatorii de energie electrica din resurse regenerabile din centrale noi sau retehnologizate vor primi cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua electrica, iar producatorii de energie electrica in hidrocentrale cu o putere instalata mai mica de 10 MW vor primi cate un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati in retea.Transelectrica, operatorul de transport si sistem, emite lunar certificate verzi catre producatorii de energie din surse regenerabile. Furnizorii de energie sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii stabilite si cantitatea de energie electrica furnizata anual clientilor finali. Valoarea cotelor anuale obligatorii este de 2,47% in 2007, 5,26% in 2008, 6,28% - 2009, 8,3% in perioada 2010 - 2012. Pentru perioada 2008-2010, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata centralizata specializata se incadreaza intre 26,2 euro/certificat si 46,2 euro/certificat. In prezent, producatorii de energie din surse regenerabile primesc cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh livrat in retea, indiferent de sursele alternative utilizate. Furnizorii care nu realizeaza cota obligatorie anuala impusa platesc contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la o valoare dubla fata de valoarea maxima de tranzactionare a certificatelor. Valoarea anuala a cotei obligatorii va putea fi ajustata in perioada 2008-2010, in prima decada a lunii decembrie, printr-un ordin al presedintelui ANRE, daca cererea de certificate verzi nu poate fi asigurata de capacitatea instalata in centralele de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Nivelul tintelor nationale orientative privind ponderea energiei produse din resurse regenerabile in consumul intern brut de energie electrica este de 33% in 2010, 35% in 2015 si 38% in 2020, luandu-se in consideratie si energia produsa in hidrocentralele cu puteri instalate mai mari de 10 MW.Din 2010, dupa afilierea Romaniei la Sistemul European de Certificate Verzi, producatorii de energie rezultata din surse regenerabile vor putea exporta certificate verzi, pentru a fi tranzactionate de piata europeana. De asemenea, tot din 2010, furnizorii de energie vor putea sa-si realizeze cotele obligatorii prin achizitionarea certificatelor verzi atat de pe piata interna, cat si din import de pe piata europeana de certificate verzi.