Ministerul Internelor si Reformei Administrative (MIRA) a inceput pregatirile pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.
In acest sens, in cadrul reuniunii Grupului de lucru Evaluare Schengen (Sch-Eval), care s-a desfasurat la sfarsitul lunii iunie, a fost prezentata Declaratia de Pregatire a Romaniei pentru Evaluarea Schengen in domeniile vize, protectia datelor si cooperare politieneasca. In acest context, s-au stabilit coordonate ferme si mecanisme clare pentru indeplinirea obiectivelor si masurilor pentru aderarea la spatiul Schengen. De asemenea, la nivel legislativ, Comisia Nationala de auto-evaluare Schengen a aprobat proiectul Strategiei Nationale privind aderarea la spatiul Schengen (care urmeaza sa fie adoptat de Executiv) si a fost elaborat Planul de Actiune Schengen, revizuit la nivelul anului 2007. Comisia Nationala de auto-evaluare Schengen a adoptat, pana in prezent, o serie de hotarari pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen referitoare la: Declaratia de pregatire referitoare la demararea procesului de evaluare Schengen, Strategia Nationala de aderare la spatiul Schengen, Conceptia integrata de pregatire in domeniul Schengen pentru tot personalul implicat, Planul Indicativ si proiectele propuse pentru Facilitatea Schengen, constituirea unei comisii mixte de evaluare Schengen in scopul familiarizarii structurilor implicate cu aceasta activitate. Totodata, la nivel tehnic si operational, coordonarea si monitorizarea activitatii curente este realizata de catre Directia Generala Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul MIRA.
559,8 milioane de euro alocate
Resursele financiare disponibile pentru implementarea obiectivelor legate de aderarea la spatiul Schengen sunt prevazute in Planul Unic Multi-anual de Investitii, document care a fost aprobat de Grupul Interministerial Roman pentru Management Integrat al Frontierei de Stat la jumatatea lunii iunie. Alte surse de finantare se refera la Facilitatea Schengen.
Pentru perioada 2007 - 2009, prin Facilitatea Schengen si fluxul de numerar se vor acorda tarii noastre urmatoarele sume: 2007 - 297,2 milioane euro, 2008 - 131,8 milioane euro, 2009 - 130,8 milioane euro.
Ministerul de Interne, in colaborare cu beneficiarii Facilitatii Schengen, a elaborat un proiect de Hotarare de Guvern privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea acestei facilitati. Dupa intrarea in vigoare a acestei hotarari va fi demarat exercitiul de programare anuala in vederea transmiterii Planului Indicativ anual la Comisia Europeana. Concomitent se va solicita inceperea procedurii de evaluare (acreditare) a sistemului national de gestionare a Facilitatii Schengen.
Manuale si brosuri
In plus, a fost adoptata o conceptie integrata de pregatire in domeniul Schengen pentru tot personalul implicat. In acest sens a fost redactat un Manual Schengen care a fost distribuit institutiilor de pregatire in domeniu ale MIRA si brosura "Schengen - un spatiu de libertate, securitate si justitie", ce contine diferite informatii cu privire la spatiul Schengen.
De asemenea, a fost lansata pagina de internet e-Schengen care poate fi accesata de intregul personal MIRA, prin reteaua de intranet. Aceasta contine toate informatiile relevante Schengen, din punct de vedere legislativ, administrativ si tehnic.
Totodata, a fost initiat un proces de informare privind chestiunile Schengen la nivelul Politiei de Frontiera, la nivel teritorial si au fost publicate Cataloagele Schengen de recomandari si cele mai bune practici, precum si Codul Schengen, sub forma unor brosuri, fiind prezentate institutiilor implicate de la nivel central si local. Manualul Politistului de Frontiera si Manualul Schengen de cooperare politieneasca transfrontaliera au fost, de asemenea, tiparite in limba romana si distribuite structurilor MIRA cu atributii in domeniu precum si la institutiile de pregatire ale ministerului.
Odata cu prezentarea oficiala a Declaratiei de Pregatire a Romaniei pentru Evaluarea Schengen in domeniile vize, protectia datelor si cooperare politieneasca, Romania va fi pregatita sa demareze primele misiuni de evaluare Schengen incepand cu a doua jumatate a anului 2008.
Experti finlandezi si germani in Romania
Calendarul privind demararea si desfasurarea procesului de evaluare se va stabili in comun, de catre Secretariatul General al Consiliului UE, statele membre si Romania, in cadrul Grupului de Lucru Evaluare Schengen.
Primul pas pentru inceperea misiunilor de evaluare va fi transmiterea catre Romania a unui chestionar detaliat privind aplicarea acquis-ului Schengen in cele trei domenii mentionate. Raspunsurile Romaniei la acest chestionar vor constitui baza viitoarelor evaluari.
In vederea pregatirii procesului de evaluare Schengen pentru Romania si familiarizarii structurilor implicate cu aceasta activitate, in zilele de 10 si 11 septembrie, va avea loc, la Bucuresti, o vizita de pre-evaluare in domeniul protectiei datelor personale, vizita organizata cu sprijinul TAIEX (Biroul de Asistenta Tehnica si Schimb de Informatii al Comisiei Europene) ce va beneficia de prezenta unor experti finlandezi in domeniu. De asemenea, in perioada 24-28 septembrie, va avea loc o vizita la nivel de experti germani in domeniul cooperarii politienesti, cu sprijinul TAIEX.