Anuntul pentru concursul in urma caruia va fi ales noul presedinte al ASSI va fi publicat cu 15 zile inainte. Dupa aceasta perioada se va realiza protocolul de predare a atributiilor.
Agentia va fi condusa de un presedinte ajutat de doi vicepresedinti, numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei. Numirea in functie atat a presedintelui, cat si a celor doi vicepresedinti se va face in urma sustinerii si promovarii unui concurs.
Guvernul a adoptat, la sfarsitul saptamanii trecute, Ordonanta de Urgenta care reglementeaza organizarea si functionarea ASSI, ce va fi subordonata Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor (MCTI) si care va prelua atributiile fosului Inspectorat pentru Comunicatii. Principala atributie a ASSI este implementarea si operarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii destinate guvernarii electronice.
ASSI va dezvolta si opera Sistemul e-guvernare, Sistemul electronic de achizitii publice si Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport international rutier de marfa si pentru atribuirea electronica a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene si interjudetene. De asemenea, Agentia va avea atributii in reglementarea activitatilor specifice furnizarii serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, in conditiile legii.
ASSI va beneficia de venituri proprii asigurate din tarifele aferente sistemelor informatice pe care le administreaza si opereaza, din tarifele pentru activitatile desfasurate in domeniul sau de activitate, din donatii, legale si sponsorizari in conditiile legii, din credite interne si externe contractate in conditiile legii, precum si din alte venituri ce se pot realiza in conditiile legii.
Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ICGTI) a fost desfiintat dupa restructurarea Guvernului.