Elevii claselor a VIII-a se pot inscrie pentru sustinerea Testelor Nationale, pana pe 25 mai, la secretariatele scolilor, potrivit metodologiei de desfasurare a examenelor aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MEdCT). Tabelele sunt intocmite de diriginti, iar inscrierea se face la centrul de testare la care este arondata unitatea, de catre director, insotit de secretarul scolii mentionate, potrivit unei programari stabilite de Comisia Judeteana (sau a municipiului Bucuresti).
Candidatii din anii precedenti vor fi inscrisi de secretarul scolii din centrul de testare la care este arondata scoala pe care au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (cerere de inscriere, buletin/carte de identitate si foaia matricola pentru clasele I - a VIII-a). In cazul schimbarii domiciliului in alta localitate, candidatii din seriile precedente se pot inscrie la un centru de testare, stabilit de Comisia Judeteana din judetul in care se afla noul domiciliu al candidatului.
La Testele Nationale se pot inscrie atat absolventii clasei a VIII-a de gimnaziu din seria curenta, cat si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de varsta candidatului. Elevii romani care au studiat in strainatate se pot inscrie numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MEdCT. Candidatii proveniti din invatamantul particular se inscriu la centrul de testare desemnat de Comisia Judeteana (sau a municipiului Bucuresti). Tabelele de inscriere pentru absolventii din seria curenta se actualizeaza dupa incheierea semestrului al doilea, prin eliminarea corigentilor, repetentilor, a celor cu situatia neincheiata sau exmatriculati. Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a este prevazuta pentru 8 iunie. Disciplinele la care se sustin Testele Nationale sunt: Limba si literatura romana - 18 iunie; Matematica - 20 iunie; Istoria romanilor sau Geografia Romaniei (la alegere) - 21 iunie.
Candidatii apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna, sustin si un test la Limba si literatura materna, pe 19 iunie. Evaluarea Testelor Nationale se face cu note de la 10 la 1, nota minima de promovare la fiecare dintre acestea fiind 5. Testele Nationale se sustin anual, intr-o singura sesiune.