Circa 1.000 de producători de alimente, reprezentand mai puțin de 7% din numărul total de 14.941 de u­ni­tăți, respectă standardele eu­ro­pene, iar alți 10.750 trebuie să iși im­bunătățească condițiile de pro­cesare pentru a fi in continuare acceptați.“Am inchis deja 3.183 de uni­tăți din in­dustria alimentară care nu in­de­pli­neau normele UE și, cu si­guranță, nu toți cei 10.750 de producători vor pu­tea să adopte normele de siguran­ță alimentară prevăzute”, a declarat ieri Marian Avram, pre­șe­din­tele demisionar al Auto­rită­ții Naționale Sanitar-Ve­terinare.În cazul producătorilor și pro­cesatorilor de lapte, din cele 278 de unități existente, 96 respectă le­gislația europeană, insă doar 17 pot vinde produsele in UE.
DEMISIE. Avram a anunțat că la mijlocul săptămanii trecute și-a de­pus demisia la sediul PD, “ca și cei­lalți secretari de stat”. El conside­ră că a inițiat proiecte foarte bune: pla­nul de combatere a gripei aviare și cel de combatere a pestei porcine. Do­uă “succese” garnisite cu scan­da­luri in presă. Tot la capitolul su­cce­se, Avram a menționat dialogul cu pa­tronatele. Asta in ciuda nume­roa­­se­lor acuze și proteste ale “par­te­ne­rilor” generate tocmai de deciziile luate de Avram. (F.Z.)