Celebra directiva care inspaimintase sindicatele europene a fost adoptata de Parlamentul European.

Directiva Bolkestein - dupa numele Comisarului European pentru Concurenta si Piata Interna din perioada Comisiei Prodi - a fost adoptata de Parlamentul European. Este vorba despre directiva asupra liberei circulatii a serviciilor, care a suscitat o dezbatere ce a durat mai mult de doi ani. Directiva va intra in vigoare in 2010. Textul de lege adoptat este profund reformulat fata de „editia" propusa de economistul olandez Fritz Bolkestein.

Ca raspuns la obiectiile sindicatelor, Partidul Popular European si Partidul Socialistilor Europeni au elaborat un text de compromis care a inlocuit principiul „tarii de origine" (adica intreprinzatorilor care doreau sa presteze servicii in alta tara europeana decit cea in care erau initial inregistrati li se aplicau doar legile tarii de inregistrare) cu cel al „liberei prestari de servicii" (art. 16). In baza acestui principiu, statul membru in care se presteaza serviciul trebuie sa asigure accesul liber si libera exercitare a serviciilor pe propriul teritoriu. Sint prevazute unele exceptii pentru a evita reducerea ajutorului social, asa cum a pretins Confederatia Europeana a Sindicatelor. Bolkestein se aplica in cazul serviciilor de consultanta, de certificare, de gestiune a structurilor, de intretinere, de constructii, organizare de expozitii, inchirieri de masini sau agentii de voiaj. Printre domeniile excluse se numara serviciile financiare, serviciile din transporturi, agentiile de munca sezoniera si serviciile sanitare.

Spaime occidentale

Bolkestein a inspaimintat occidentalii pentru ca tarile din estul Europei au legislatii fiscale, sociale si de mediu de tranzitie, in care liberalizarea ocupa din ce in ce mai mult teren. S-a apreciat ca Directiva Bolkestein, odata aprobata, va fi o presiune puternica asupra tarilor cu un standard social ridicat si va conduce la reducerea locurilor de munca in domeniul serviciilor pentru occidentali, acestea urmind sa fie ocupate de firmele venite din est. Legea a fost definita lovitura de gratie data „modelului social european", deja in agonie dupa privatizarile necontenite si punerea in discutie a drepturilor sociale.