Conform unui proiect de decizie lansat spre consultare de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, furnizorii de servicii de telefonie si internet vor avea obligatia de a informa publicul cu privire la conditiile de furnizare a serviciilor, precum si de a pune la dispozitia abonatilor facturi detaliate, cu respectarea unui set minim de informatii.

Informatiile vor fi oferite publicului de furnizori prin publicare pe paginile proprii de internet, prin afisarea la punctele de lucru in locuri usor accesibile si vizibile, prin intermediul serviciului de relatii cu clientii sau, la cererea utilizatorilor, gratuit, in forma tiparita.