Fisa de evidenta a populatiei, document cu care nu se mai opereaza din anul 2000, va fi eliminata, a decis Guvernul, adoptand Hotararea privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil. Potrivit aceluiasi act normativ, vor fi introduse reglementarile privind cartea de identitate provizorie.
Potrivit OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cartea de identitate provizorie este eliberata atunci cand persoana fizica nu are toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, dar nu poate depasi un an.