CONCEDIILE PENTRU FORMARE PROFESIONALA
In art. 149-153 din Codul Muncii sunt reglementate concediile salariatilor pentru formare profesionala. Trebuie precizat ca, in situatia in care salariatul urmeaza formarea profesionala la initiativa angajatorului, nu se pune problema concediului, deoarece stagiul sau cursul de formare profesionala este inclus in programul de munca, inclusiv timpul necesar pregatirii teoretice si sustinerii examenelor pe parcurs sau la sfarsitul perioadei respective. CERERE. In conformitate cu art. 149 din Codul Muncii, salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala. Pe baza acestor date angajatorul poate verifica daca intr-adevar salariatul intentioneaza sa urmeze o formare profesionala. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. PLATA. Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. In Codul Muncii roman nu se dispune cu privire la solutionarea unui diferend intre salariatul care cere concediu fara plata pentru formare profesionala si angajator. In consecinta, se vor aplica dispozitiile referitoare la solutionarea litigiilor privind executarea contractului individual de munca. Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior. Pe durata concediului fara plata, salariatul beneficiaza de toate drepturile cuvenite in timpul muncii efective, altele decat salariul. CONDITII. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi inaintata angajatorului in conditiile prevazute pentru concediul fara plata. Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit se stabileste de comun acord cu angajatorul. In cazul in care angajatorul nu a asigurat pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore. In aceasta situatie, indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul. Trebuie precizat ca in Codul Muncii nu se stabilesc conditii pe care trebuie sa le indeplineasca salariatul atunci cand cere un concediu pentru formare profesionala. De asemenea, textele legale nu impun o anumita vechime generala in munca sau la angajator atunci cand ii prezinta acestuia cererea de concediu pentru formare profesionala. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati