Privilegiile speciale imobiliare
Privilegiul este dreptul recunoscut unui creditor care decurge din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari. Beneficiarul unui privilegiu este, de fapt, un creditor chirografar care are o pozitie privilegiata datorita creantei sale. Privilegiile speciale imobiliare sunt in fond ipoteci legale privilegiate, deoarece trec inaintea ipotecilor propriu-zise. Pentru conservarea acestor prerogative este necesar ca titularul sa conserve privilegiul prin efectuarea formalitatilor de publicitate, care sunt asemanatoare celor privind publicitatea ipotecilor. VANZATOR. Privilegiul vanzatorului imobilului este reglementat de art. 1737, pct. 1 si 2, Cod Civil. Vanzatorul unui imobil este privilegiat pentru pretul neplatit sau pentru partea din pret neplatita. Privilegiul are drept obiect imobilul vandut. Conservarea privilegiului se face prin inscrierea titlului prin care s-a transferat proprietatea, din care rezulta datoria privind pretul, in registrul de publicitate imobiliara (cartea funciara). De asemenea, persoana care a imprumutat bani cumparatorului pentru plata imobilului catre vanzator se bucura de privilegiu, caz in care se transcrie titlul prin care constata destinatia imprumutului si subrogarea imprumutatorului in drepturile vanzatorului platit cu banii imprumutati. COPARTASI. Privilegiul copartasilor este reglementat de art. 1737, pct. 3, Cod Civil. Potrivit acestui articol, coerezii sunt privilegiati asupra imobilelor succesiunii pentru garantia impartelii facute intre ei sau a sumelor pe care acestia si le datoreaza intre ei. Privilegiul nu se aplica numai la indiviziunea rezultata din succesiune, ci indiferent de cauza indiviziunii (cumparare in comun, uzucapiune). Acest privilegiu, care urmareste sa asigure egalitate intre copartasi, se refera de regula la garantia impotriva evictiunii sau la garantia pentru plata sultei. Astfel, in caz de plata a unei sulte, copartasul indreptatit la sulta are privilegiul asupra imobilului si va fi preferat astfel celorlalti creditori. Pentru conservarea privilegiului se procedeaza la inscrierea privilegiului in registrul de publicitate imobiliara (cartea funciara) in termen de 60 de zile de la data actului de imparteala. CONSTRUCTOR. Privilegiul arhitectului, constructorului si lucratorului este reglementat de art. 1737, pct. 4 si 5, Cod Civil. Pentru sumele datorate ca pret al construirii, repararii etc. se recunoaste un privilegiu asupra imobilului construit/reparat. Astfel, arhitectul, constructorul sau lucratorul care a construit, reparat un imobil este privilegiat asupra imobilului respectiv. Echivalentul sumelor datorate se stabileste prin expertiza. Pentru conservarea privilegiului se procedeaza la inscrierea proceselor-verbale de expertiza in registrul de publicitate imobiliara (cartea funciara) pentru determinarea valorii creantei. Persoana care a imprumutat bani beneficiarului lucrarii pentru plata arhitectului, constructorului sau lucratorului care a construit se bucura de asemenea de privilegiu. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati