Potrivit Legii nr. 190/ 1999, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala.

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum cinci ani pentru persoanele juridice si de minimum 10 ani pentru persoanele fizice, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita in mod expres acordarea creditului pentru o perioada mai scurta.
Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii asupra imobilului teren sau constructii - pentru care se acorda creditul. Pana la rambursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi instrainate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele incheiate cu nerespectarea acestei dispozitii sunt lovite de nulitate absoluta.
Pot acorda credite ipotecare bancile, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni si alte institutii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare. Institutiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligatiuni. Institutiile financiare autorizate sunt supuse controlului institutiilor abilitate prin lege.
Pot beneficia de credite ipotecare persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in Romania si persoanele juridice romane care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala, precum si persoanele juridice romane care doresc sa construiasca locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor.
CLAUZE OBLIGATORII. Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar imprumutatorul va pune la dispozitie imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia. Suma creditului acordat poate fi prevazuta in contractele de credit ipotecar in lei sau intr-o valuta liber convertibila si va fi pusa la dispozitie beneficiarului de credit ipotecar esalonat sau integral, plata facandu-se direct catre vanzator in cazul cumpararii unui imobil sau catre constructor in celelalte cazuri. In cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate in regie proprie de beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract.
Este interzisa conditionarea acordarii unui credit ipotecar de obligatia beneficiarului creditului de a cumpara sau de a subscrie valori mobiliare ale imprumutatorului, indiferent sub ce forma. Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, in conditiile stabilite de parti prin contractul de credit ipotecar. In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii dosarului si constituirii ipotecii.
CESIUNE. Creantele ipotecare si privilegiate conform Codului Civil, care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori unor alte institutii autorizate sa administreze portofolii de creante ipotecare si sa emita valori mobiliare pe baza acestora. Cesiunea de creante ipotecare si privilegiate este o operatiune de investitii financiare care poate avea ca obiect creante ipotecare sau privilegiate individuale ori portofolii de creante care prezinta caractere comune sub aspectul naturii, originii si riscurilor lor. Caracterele comune vor fi stabilite prin contractul de cesiune de creanta. Indiferent de tipul institutiei cesionare, contractul de credit ipotecar din care a rezultat creanta ipotecara sau privilegiata si fiecare dintre contractele de garantie aferente isi pastreaza calitatea de titlu executoriu.

ASIGURARE