Principalul act normativ care cuprinde dispozitiile valutare este Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.4/2005 si normele aferente, in Romania neexistand o lege valutara.

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.4/01.04.2005 privind regimul valutar este structurat in asa-numitul ""corp"" al regulamentului, precum si un numar de cinci norme date in aplicarea regulamentului (norma nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare; norma nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar; norma nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare; norma nr. 6/2005 privind importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar; norma nr.7/2005 privind masurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor in conturi de depozit in moneda nationala - leu).
DEFINITII. In sensul Regulamentului valutar rezidentii sunt: a) persoanele fizice - cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii; b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice straine, precum si ale oricaror altor entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania; d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate. Nerezidentii sunt: a) persoanele fizice - cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii; b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror altor entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate; d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania.
PREVEDERI. Operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti: operatiunile valutare curente si de capital, asa cum sunt prevazute in Nomenclator, se efectueaza in mod liber intre rezidenti si nerezidenti, in valuta si in moneda nationala (leu). Operatiuni valutare intre rezidenti: platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti, care fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se realizeaza numai in moneda nationala (leu). Exceptie fac urmatoarele categorii de rezidenti si situatiile in care acestia pot efectua operatiuni in valuta cu alti rezidenti:
a) persoanele juridice care efectueaza plati si incasari nemijlocite decurgand din contracte de comert exterior si prestari de servicii externe (export-import de bunuri si servicii), pe baza contractelor de comision incheiate intre comisionar si comitent sau intre comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;
b) persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati si incasari pe baza contractelor de subantrepriza decurgand din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte de export al unor obiective complexe si al unor produse cu ciclu lung de fabricatie;
c) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate in porturi, in zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere (prin zone asimilate zonelor libere se intelege zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare in tara, in zona stabilita pana la locurile unde se aplica viza de intrare si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern in trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;
d) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese;
e) persoanele fizice, pentru operatiuni efectuate intre acestea cu caracter ocazional;
f) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri si de persoane si turismul international;
g) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni nemijlocite decurgand din contracte externe de prelucrare in regim ""lohn"", pe baza contractelor de colaborare, in masura in care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati in autorizatia de perfectionare activa;
h) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni efectuate in strainatate.
Toate celelalte operatiuni intre rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate in mod liber fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.
DREPTURI. Rezidentii si nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze orice active financiare exprimate in valuta si in moneda nationala - leu (""full retention""). Sumele in moneda nationala (leu) si in valute cotate, detinute de rezidenti si nerezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare. Rezidentii, precum si nerezindentii pot deschide si mentine conturi in valuta si in moneda nationala (leu) in Romania, la institutii de credit autorizate. Nerezidentii pot repatria si pot transfera activele financiare detinute.
ACCESUL PE PIATA VALUTARA. Accesul rezidentilor si nerezidentilor cu ordine de vanzare/cumparare de valuta este liber pentru toate operatiunile care pot fi desfasurate in conditiile regulamentului privind regimul valutar. Convertibilitatea operatiunilor de cont curent este asigurata atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti. Operatiunile de vanzare/cumparare de valuta se pot efectua numai prin intermediari ai pietei valutare, entitati autorizate sa functioneze, cu indeplinirea conditiilor prevazute in normele BNR.
CONTROLUL VALUTAR. Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania instrumente de plata in valuta si in moneda nationala (leu) sub forma de numerar, fiind obligate sa declare autoritatilor vamale instrumentele de plata sub forma de numerar aflate asupra lor care sunt egale sau depasesc echivalentul a 10.000 EUR/persoana/calatorie.

RASPUNSURI COMPETENTE LA INTREBARILE DUMNEAVOASTRA