Sumele angajate de Agentia SAPARD pana in prezent se ridica la 660 milioane de euro, din care au fost efectuate plati in valoare de 363 milioane euro, reprezentand 55% din fondurile alocate pentru proiectele contractate.


Agentia a incheiat, in perioada februarie 2003 - august 2005, 1.600 de contracte.
Cea mai mare parte a proiectelor aprobate reprezenta investitii in sectorul infrastructurii rurale (483 milioane euro) si al prelucrarii produselor agricole si piscicole (103 milioane euro).