Presedintele Camerei De­pu­ta­tilor, liberalul Bogdan Olteanu, a de­cla­rat ieri ca ar trebui se­si­zata Curtea Constitutionala (CC) in cazul respingerii or­donantelor de reor­ganizare a Gu­ver­nului de catre Senat, pentru ca nu a fost asigurat nu­marul minim de vo­turi si nu au fost precizate dis­po­zi­tii­le tranzitorii. El a declarat ca exista "cel putin" do­ua motive pentru care res­pingerea or­donantei de reorgani­za­re a Guvernului sa fie trimisa la Cur­tea Constitutionala. "In primul rand, ordonantele 24 si 25 nu au fost res­pinse cu votul a 69 de senatori, adica ma­jo­ritatea necesara unei legi or­ganice. In al doilea rand, senatorii nu au res­pectat articolul 115, ali­neatul 8 din Constitutie, care se refera la pre­cizarea masurilor tran­zitorii. Si mai mult decat probabil ca aceste ches­tiuni vor fi sesizate Curtii Constitutionale", a afirmat Olteanu. Pre­se­dintele Camerei Deputatilor a tinut sa mai precizeze ca, in cazul in care Curtea Constitutionala va considera ca respingerea ordo­na­n­telor este neconstitutionala, atunci ele vor fi retrimise spre dezbatere Parlamentului. Pe de alta parte, Guvernul a transmis printr-un comunicat ca "membrii Cabinetului isi exprima in­doiala cu privire la caracterul constitutional al deciziei Senatului, in opo­zitie flagranta cu decizia ante­rioa­ra a forului legislativ (n.r. - structurile Guvernului au fost aprobate de Parlamentul Romaniei prin Ho­tararea 19/2007). In acest sens, Guvernul are convingerea ca aceste con­fuzii pot fi clarificate de Curtea Cons­titutionala, institutia indrep­ta­tita sa se pronunte pe acest su­biect".