Statul subventioneaza cu aproape 200 de lei salariile elevilor si studentilor care muncesc pe timpul vacantei.

Angajatorii care incadreaza elevi si studenti in perioada vacantei vor primi lunar un stimulent de 50% din salariul minim brut. Banii se vor scadea din contributia lunara obligatorie datorata de companii la asigurarile pentru somaj. Pentru anul 2007, salariul minim brut este de 390 de lei. Perioada maxima de acordare a sumei lunare este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

De facilitate beneficiaza firmele care le incheie elevilor sau studen- tilor contract individual de munca pe durata determinata sau un contract de munca temporar, numai daca durata misiunii de munca temporara este mai mica decit durata vacantei.

Pentru acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu agentia judeteana de munca in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor. Conventia va fi insotita de un tabel nominal cu elevii si student ii angajati si de adeverinte eliberate de institutiile de invatamint din care sa reiasa ca respectivii frecventeaza cursurile unei scoli ori ale unei facultati de stat sau private acreditate. Totodata, angajatorul mai trebuie sa prezinte si o copie a actelor de identitate ale elevilor si studentilor, copii dupa contractele de munca in baza carora au fost angajati, avizate de Inspectoratul Teritorial de Munca si o declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte natura posturilor pe care au fost angajati elevii si studentii.

Potrivit Codului muncii, tinerii peste 15 ani pot fi incadrati in munca numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali pentru activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica, aptitudinile si cunostintele lor. Timpul de lucru pentru tinerii sub 18 ani va fi de sase ore pe zi si de 30 de ore pe saptamina, zilnic aces- tia beneficiind de o pauza de masa de 30 de minute.