Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat care sunt serviciile pe care le acorda asiguratilor in cadrul unui pachet de baza, de la 1 ianuarie 2007, prin Legea reformei in sanatate.
Obligatoriu pe lista unui medic de familie
In cadrul serviciilor de medicina primara, acordate de medicul de familie, asiguratii beneficiaza de servicii medicale profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta si de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligatia sa se inscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie. Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarii scrise a medicului specialist; elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti si pentru internarea in spital; elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) si interpreteaza investigatiile. Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate. Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta. Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente. Copiii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza. Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, si care pot fi acordate in regim de spitalizare de zi. Internarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nefiind necesar biletul de trimitere) si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei. De asemenea, CNAS deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul unitatilor medico-sociale. Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuit pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei. In legatura cu serviciile medicale paraclinice, adica analize medicale de laborator, legea prevede ca acestea pot fi realizate la recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu. Asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza. Femeile gravide si copiii in varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de investigatii paraclicice in ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.
Stomatologie dupa caz
Serviciile stomatologice decontate de catre CNAS vizeaza mai multe situatii. Astfel, asiguratii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de serviciile medicale preventive si tratamentele de medicina dentara incluse in pachetul de baza, decontate de casele teritoriale in cote de 40%, 60% si 100%, in functie de tipul acestora. Serviciile medicale de pedodontie si ortodontie, precum si serviciile medicale preventive si tratamentele stomatologice incluse in pachetul de baza acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate integral de casele teritoriale. Serviciile de medicina dentara de urgenta, respectiv pachetul minimal, se acorda oricarei persoane indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat, fara co-plata din partea acesteia. Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara de urgenta, cu exceptia copiilor in varsta de pana la 18 ani, care beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara incluse in pachetul de baza.
Medicamente cu si fara contributie
Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in cele subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat). Prescritia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban. Reteta care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile. Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50, 90 si 100%. CNAS suporta medicamentele fara contributie personala, pentru copiii intre 0-18 ani; tinerii intre 18-26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate.
Lux pe bani
Asiguratii care vor conditii de lux in spital sau operatii de infrumusetare vor plati din buzunarul lor. Vor plati de asemenea, corectii estetice, fertilizare in vitro, transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS, asistenta medicala la cerere, contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere, dar si medicamentele scumpe care nu sunt cuprinse pe lista compensatelor si gratuitelor.