Artistul a depasit neregulamentar o Da­cie, in dreptul unei tre­ceri de pietoni. Oprit de politisti, can­ta­retul nu a putut prezenta permisul, spunandu-le ca i-a fost suspendat, iar do­va­da cu care circula nu o are asupra sa. A in­ce­put un adevarat du-te - vino "pe marginea" per­misului auto al ar­tis­tului, care a durat cateva ore.

Conform politistilor sibieni, pe numele lui CRBL fusese in­toc­mit ieri do­sar pe­nal, in­tru­cat a­cesta circu­la­se pe drumurile pu­bli­ce a­vand permi­sul au­to re­tinut, in ur­­ma unui ac­­c­ident ru­­­tier cu vatama­re cor­po­­rala, pe­­trecut in oc­tom­brie anul tre­cut. Au­to­ri­ta­tile isi sustineau "cau­za" deoarece, in baza de date nationala com­pu­te­­rizata, Eduard An­­dre­ianu fi­gu­reaza cu permisul retinut pe o pe­ri­oada ne­deter­minata, avand do­va­da din 20 octombrie pana in 5 noiembrie.


Insa, po­li­tistii de la Bri­ga­da Po­li­tiei Ru­ti­e­re Bu­­­cu­-res­ti ne-au spe­cifi­cat ca, intr-a­de­var, Eduard An­dre­ianu are permisul re­ti­nut in­ce­pand cu data de 20 oc­tom­brie, insa cu dreptul de a conduce, pana la solutionarea dosarului. Miercuri seara, cand a fost depistat de po­li­tis­tii sibieni, artistul circula in baza unei do­vezi, pe care insa nu o avea asu­­pra sa, ruland cu 44 de km/h peste viteza le­ga­la.

Purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu ne-a de­cla­rat ca, acum, po­li­tistii as­teap­ta co­mu­nicatul de la Bu­cu­resti, conform ca­ru­ia Eduard An­dre­ia­nu avea dreptul de a con­duce, il vor atasa la do­sarul pe­nal, iar in­stan­­ta va so­lutiona cau­za cu ne­in­­ceperea ur­ma­­ri­rii pe­nale. Con­tactat te­lefo­nic, CRBL a re­fu­zat sa stea de vor­ba, mo­­tivand ca este "la repetitii".

In octombrie anul trecut, CRBL, la volanul unui Opel, a lovit in plin un Logan care a oprit in dreptul unei treceri de pietoni. Opelul s-a rasturnat, iar Loganul a fost proiectat in alte doua ma-sini parcate.