Consiliul de Administratie al FC Rapid convocase pentru 2 decembrie Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FC Rapid SA in vederea majorarii de capital social cu aproximativ 15 milioane de euro.

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial, AGA va avea ca punct principal pe ordinea de zi aprobarea majorarii capitalului social cu suma de maximum 60.366.707 lei, prin emiterea unui numar total de 145.813 actiuni ordinare, nominative, demateria­lizate cu o valoare nominala de 414 lei fiecare, dupa cum urmeaza:

a) prin aportul in numerar al actionarilor in suma totala de 37.000.422 lei, reprezentand un numar de 89.373 de actiuni;

b) prin compensarea creantelor lichide si exigibile asupra SC FC Rapid SA existente in sold la data de 31.10.2008, in valoare totala de 23.366.285 lei, reprezentand un numar de 56.440 actiuni, detinute de: George Copos, cu o creanta lichida si exigibila in cuantum de 4.471.408 lei; Quatron International Ltd. cu o creanta certa si exigibila de 3.727.600 lei si cooptarea acestuia in calitate de actionar; Suzan Taher cu o creanta certa de 15.167.277 lei si cooptarea acesteia in calitate de actionar. In acest moment, actionar majoritar al SC FC Rapid SA este Copos, inclusiv prin firmele sale, cu 99,99 la suta din actiuni.