Uniunea europeană ar putea deveni un model de guvernare regională sau chiar globală sau s-ar putea dezmembra in următorii 15 ani dacă nu-și revitalizează economia. Potrivit unui raport al CIA, care incearcă să anticipeze evoluția lumii pină in 2020, UE va deveni principala instituție care va uni statele europene. NATO va fi astfel relativ marginalizată in Europa, dar forța sa militară va rămine necesară, intrucit crearea unei armate a UE este indoielnică, necesitind resurse importante și dublind oarecum inutil forțele Alianței. Europa și Japonia sint considerate insă "puteri imbătrinite", cu populație virstnică și forță de muncă in scădere. In aceste condiții, dacă nu iși adaptează piața muncii, nu iși reformează sistemul de asistență socială, educație și impozitare și dacă nu va ști să integreze cu succes imigranții, UE se poate confrunta cu o perioadă de stagnare economică periculoasă. Experții CIA consideră că implicarea statului in economie trebuie inlocuită cu un model mai liberal. La scară globală, CIA susține că nici un alt stat nu va putea contesta dominația SUA pină in 2020, deși apariția Chinei și Indiei ca actori globali importanți va modifica scena politică internațională. Economia mondială va fi cu 80% mai dezvoltată peste 15 ani, iar venitul pe cap de locuitor, cu 50% mai mare.