16 milioane de locuitori si 18 milioane de biciclete, asa ar pu­­tea fi de­­finita matematic Olanda. Sta­­tis­­ticile ara­­ta ca un olandez merge anual 917 kilometri pe do­­­ua roti. Auto­­ritatile incu­rajeaza po­­pu­­latia sa fo­­loseasca bi­­ci­­cle­ta, pen­­tru a scapa astfel de tra­­ficul de cos­­mar. Par­­carile se con­stru­­iesc pe mai mul­­te niveluri, a­­se­­menea ce­lor pentru ma­­sini.