Interviuri14 Mai 201712:32

Lectura de 13 minute

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Stan, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ca este necesara modificarea legislatiei pentru o mai buna protectie a inspectorilor fiscali in cadrul exercitatii functiei publice si ca este favorabil infiintarii unui Tribunal Fiscal, care ar putea conduce la solutionarea cu operativitate a dosarelor privind impozitele.

Seful ANAF a dat lamuriri despre modul in care institutia actioneaza pentru cresterea integritatii angajatilor sai, inclusiv prin monitorizarea bazelor de date pentru a depista accesarile neautorizate ale unor date cu statut de secret fiscal si a explicat ca ANAF a adus la buget 107 milioane lei in 15 luni prin controalele privind preturile de transfer la companiile straine.

Jurnalist: Pentru luna martie 2017, ANAF a anuntat rambursarea catre companii a unei sume totale de 439,38 milioane de lei din taxa pe valoarea adaugata (TVA), o valoare minima a ultimilor ani. Cum explicati aceasta valoare scazuta?

Bogdan Stan: In vederea asigurarii unui tratament egal al contribuabililor, a unui control riguros in ceea ce priveste distributia resurselor banesti, precum si a unui proces transparent de rambursare a TVA, Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu ANAF, a dezvoltat si implementat, incepand cu iulie 2009, un sistem informatic privind selectia nationala a deconturilor de TVA pentru care exista decizie de rambursare aprobata si urmeaza a se restitui lunar.

Acest sistem informatic permite monitorizarea permanenta a tuturor deconturilor TVA cu optiune de rambursare si intretinerea unei liste nationale a deconturilor cu decizii de rambursare solutionate. Selectia se realizeaza din baza de date nationala cuprinzand toate deconturile cu decizie de rambursare aprobata, strict cu ajutorul unei aplicatii informatice securizate care aplica principiul “cel mai vechi decont se stinge primul“, indiferent de domeniul de activitate din care provin contribuabilii ce au optat pentru restituirea TVA.

Citeste si:
Klaus Iohannis va anunta numele noului premier
Klaus Iohannis va anunta...

In contextul monitorizarii permanente realizate de catre Comisia Europeana cu privire la stadiul actualizat al masurilor de conformare intreprinse de Romania in Cauza nr.2009/4312 referitoare la „intarzierile persistente la rambursarea TVA in cazurile de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare”, autoritatile romane au obligatia sa furnizeze periodic informari asupra situatiei actualizate a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare al caror termen de solutionare este intarziat cu peste 180 de zile.

In acest sens, au fost luate masuri de ordin legislativ constand in primul rand in modificarea legislatiei primare, iar ulterior a legislatiei secundare, cat si masuri referitoare la numarul de personal alocat DGRFP Bucuresti, unitate fiscala unde s-au inregistrat cele mai mari deconturi nesolutionate, in vederea solutionarii aspectelor de ordin structural semnalate de Comisia Europeana.

Ca efect al eforturilor ANAF privind optimizarea procedurilor de analiza a cererilor de rambursare TVA, se poate mentiona faptul ca circa 80% din numarul total al deconturilor cu optiune de rambursare se solutioneaza pe baza analizei de risc, fara a mai fi necesara efectuarea de inspectii fiscale anticipate.

De asemenea, a fost adoptat OPANAF 3699/2017 care a avut in vedere urmatoarele aspecte: procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare prevede reguli pentru constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal.

Citeste si:
5 greseli care te impiedica sa obtii un interviu
5 greseli care te impiedica...

De asemenea, baza de date speciala trebuie sa cuprinda informatii privind existenta unui risc fiscal cu privire la rambursarea de TVA, transmise de structurile cu atributii de inspectie fiscala, de administrare fiscala, Directia generala juridica sau structurile juridice teritoriale si Directia generala antifrauda fiscala.

Pornind de la informatiile cuprinse in baza de date speciala, se va efectua o analiza distincta pentru a se stabili daca, intr-adevãr pentru decontul respectiv, exista riscul unei rambursari necuvenite.

Totodatã, pentru a asigura aplicarea unitara a procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se propune ca prin aceasta sa fie prevazute, expres, atat situatiile, respectiv motivele care stau la baza stabilirii riscului fiscal pentru persoanele impozabile si, implicit, pentru inscrierea in baza de date speciala, cat si situatiile sau motivele pe baza cãrora organele fiscale pot radia din aceasta baza de date persoanele impozabile.

Concret, au fost intensificate masurile necesare reducerii permanente a numarului de deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare nesolutionate prin actiuni conjugate ale organelor fiscale teritoriale atat pe linie de inspectie fiscala cat si in domeniul administrarii veniturilor statului.

Citeste si:
Spitalul Universitar, amendat cu 20.000 de lei
Spitalul Universitar, amendat...

Rezultatul actiunilor comune se materializeaza prin diminuarea semnificativa atat a numarului total al deconturilor negative cu optiune de rambursare (DNOR) nesolutionate, cat si a numarului DNOR-urilor cu intarziere de peste 180 de zile aflate in stoc la administratia fiscala. Totodata, apreciem ca masurile adoptate au condus la evitarea inregistrarii unor intarzieri nerezonabile - mai mari de 180 de zile - in solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, cu exceptia unor situatii restranse in care exista indiciile savarsirii, de catre solicitanti, a unor fapte de evaziune fiscala ori atunci cand se apreciaza ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

De asemenea, in contextul reducerii cotelor standard de impunere, de la 24% la 20%, respectiv la 19%, coroborat cu aplicarea prevederilor legale in vigoare privind infiintarea grupurilor fiscale in materie de TVA - la aceasta data sunt inregistrate 164 de grupuri fiscale unice, dintre care 114 active -, se constata reducerea semnificativa a sumelor de TVA solicitate la rambursare.

Intrebare: Exista in cadrul ANAF programe in curs pentru cresterea colectarii sumelor datorate de filialele locale ale unor companii straine, prin reducerea efectului preturilor de transfer?

Raspuns: Cresterea colectarii sumelor datorate de companiile straine sau de subsidiarele locale urmare a reducerii efectului preturilor de transfer nu reprezinta un scop in sine pentru ANAF, care nu deruleaza programe speciale in acest sens.

ANAF are ca obiectiv cresterea gradului de conformare a contribuabililor in ceea ce priveste plata obligatiilor catre bugetul consolidat, inclusiv in zona preturilor de transfer.

ANAF verifica tranzactiile efectuate de contribuabili, inclusiv subsidiarele companiilor multinationale, cu partile afiliate si realizeaza ajustari privind preturile de transfer doar in cazurile in care aceste tranzactii nu sunt efectuate la pretul de piata.

Scopul acestor verificari este diminuarea riscului de aparitie a unor eventuale mecanisme de erodare a bazei impozabile implementate de contribuabili precum si asigurarea unui cadru de impozitare echitabil pentru toti contribuabilii

In perioada 1 ianuarie .2016 - 31 martie 2017, sumele suplimentar stabilite, in cadrul actiunilor de inspectie fiscala in care au fost verificate preturile de transfer practicate aferente tranzactiilor derulate intre persoanele afiliate - obligatii fiscale principale si accesorii -, sunt in valoare de aproximativ 107 milioane de lei, totodata fiind diminuata pierderea fiscala inregistrata la contribuabilii verificati cu suma de aproximativ 471 milioane de lei.

Selectia contribuabililor pentru inspectie fiscala, inclusiv in ceea ce priveste problematica preturilor de transfer, se realizeaza pe baza unei analize de risc fiscal.

Astfel, va pot da cateva exemple: este foarte importanta ponderea tranzactiilor cu persoanele afiliate in totalul tranzactiilor contribuabilului - spre exemplu, o pondere ridicata a volumului tranzactiilor intra-grup poate indica premisa posibilitatii influentarii nivelului de profitabilitate al societatilor in cauza, prin tranzactiile cu afiliatii.

E important sa tinem cont de frecventa de derulare a tranzactiilor intra-grup si de conduita fiscala a contribuabilului prin prisma tendintei la conformarea voluntara, fiind analizate, in acest sens, spre exemplu, eventualele constatari, aferente preturilor de transfer, din acte de control anterior incheiate, respectarea termenelor de depunere a declaratiilor si situatiilor financiare etc.

Intrebare: ”Raportul de asistenta tehnica privind Imbunatatirea Administrarii Riscului de Conformare pe care il prezinta Marii Contribuabili”, intocmit in urma vizitei expertilor Fondului Monetar International in Romania, din 7-21 aprilie 2016, arata ca "Rezultatul combinat al acestor doua aspecte (teama de a nu omite o ajustare si cea de a fi obligat sa acoperi costurile din buzunarul propriu) genereaza o „paralizie” in randul inspectorilor DGAMC (din ANAF)" si "Este necesara posibilitatea de a negocia intelegeri cu contribuabilii pe marginea ajustarilor fiscale, cu controale de integritate. ANAF trebuie sa poata incheia intelegeri, acolo unde este cazul, mai ales ca numarul de cazuri de transfer al profiturilor creste". Credeti ca aceste concluzii sunt reale si, daca da, aveti un plan pentru reducerea acestor neajunsuri?

Raspuns: Consideram ca atunci cand actioneaza in numele ANAF, un inspector fiscal nu trebuie sa fie expus riscului de atragere a raspunderii personale, atat din partea autoritatilor judiciare cat si din partea contribuabililor, pentru deciziile luate cu buna credinta in cadrul exercitarii activitatii sale, confirmate de controale interne si de integritate.

Mai mult, asa cum este precizat si in Raportul misiunii FMI in Romania din 7-21 aprilie 2016, ANAF ar trebuie sa acopere costurile atunci cand un contribuabil il actioneaza in instanta pe inspector, daca nu este demonstrat un comportament de neglijenta clara sau in mod deliberat necorespunzator.

La ora actuala, in cadrul ANAF sunt efectuate atat controale de conformitate, efectuate de structurile de audit intern, cat si controale de integritate, efectuate de structurile de integritate, astfel incat riscul de aparitie a unor eventuale cazuri de comportamente necorespunzatoare sau de exercitare cu rea-credinta a functiei publice de catre inspectorii fiscali este mult diminuat.

Totodata, verificarile efectuate de Curtea de Conturi a Romaniei asupra actelor fiscale incheiate de catre ANAF contribuie la diminuarea acestui risc.

Consideram ca la momentul actual sunt necesare schimbari legislative care sa asigure protectia inspectorilor fiscali in cadrul exercitarii cu buna credinta a functiei publice, avand in vedere faptul ca activitatea acestora face in prezent obiectul unor controale interne si externe efectuate de catre structuri interne ale ANAF - audit intern -, precum si externe - Curtea de Conturi.

In ceea ce priveste necesitatea posibilitatii de a incheia intelegeri cu contribuabilii pe marginea ajustarilor fiscale, cu controale de integritate, consideram ca in realitate o astfel de posibilitate nu exista in contextul cadrului legislativ actual si nici nu poate fi implementata in viitorul apropiat fara efectuarea prealabila a unor schimbari legislative legate de protectia inspectorilor fiscali in cadrul exercitarii cu buna credinta a functiei publice.

Intrebare: Acelasi raport arata ca “O optiune alternativa si mai costisitoare pentru Romania ar fi aceea de a infiinta si dota cu resursele adecvate un Tribunal Fiscal care sa poata adjudeca in cazurile de transfer prin preturi”. Sustineti infiintarea unui Tribunal Fiscal?

Raspuns: Analiza oportunitatii si necesitatii infiintarii unui Tribunal Fiscal apartine institutiilor care au atributii in acest sens. In masura in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi consultata, vom comunica, la momentul respectiv, pe baza analizei proprii opinia noastra fundamentata in acest sens.

Consideram ca infiintarea unui Tribunal Fiscal reprezinta un act de normalitate, care va conduce la solutionarea cu operativitate a dosarelor avand ca obiect ajustarea bazei impozabile a contribuabililor urmare a unor decizii sau dispozitii emise de ANAF, precum si la emiterea unor decizii cu caracter unitar in astfel de cazuri.

De asemenea, specializarea in domeniul preturilor de transfer reprezinta o necesitate pentru cresterea obiectivitatii si calitatii deciziilor emise de un Tribunal Fiscal in cazurile de ajustari privind preturile de transfer.

Intrebare: De la 1 februarie a disparut formularul 088, dar au aparut deja declaratii ale unor patronate sau consultanti fiscali potrivit carora acum sunt probleme chiar mai mari decat inainte, deoarece ANAF nu are suficient de multi oameni bine pregatiti, care sa stie ce intrebari sa puna cand analizeaza capacitatea firmelor de a plati TVA. Cum raspundeti acestor acuzatii, aveti in vedere o reformare a modalitatii de analiza a capacitatii firmelor de a plati TVA?

Raspuns: Eficienta activitatii de administrare fiscala, atat in relatia cu contribuabilii, cat si in activitatea interna, tratamentul unitar al contribuabililor, transparenta si respectul fata de contribuabili sunt principii de baza care guverneaza activitatea ANAF.

In scopul eficientizarii activitatii de administrare fiscala, ANAF a continuat actiunile de simplificare si modernizare a procedurilor administrative prin reexaminarea si reformularea unor declaratii sau formulare, precum si prin eliminarea unor declaratii.

Astfel, in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA, ANAF a procedat la eliminarea formularului 088, incepand cu data de 1 februarie 2017. Urmare a eliminarii formularului 088 a fost supus dezbaterii publice un nou proiect de ordin privind inregistrarea si anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

In acest context, incepand cu aceeasi data a intrat in vigoare OPANAF nr. 605/2017 prin care au fost stabilite criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, precum si procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA.

Potrivit noii proceduri, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile si, implicit, evaluarea intentiei si capacitatii, nu mai sunt conditionate de depunerea formularului 088, in timp ce anularea inregistrarii in scopuri de TVA se aplica doar persoanelor impozabile care au fost identificate cu risc fiscal si care urmare analizei efectuata nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA.

Procedura de evaluare este fundamentata, in special, pe analiza informatiilor existente in bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si a celor obtinute prin schimbul de informatii cu alte entitati detinatoare de date/informatii privind contribuabilii care sunt relevante din punct de vedere fiscal.

Analiza are la baza aplicarea unor principii de management al riscurilor in functie de care se efectueaza analiza comportamentului fiscal al persoanelor impozabile in vederea incadrarii acestora intr-o anumita categorie de risc.

In cadrul procedurii persoana impozabila supusa evaluarii este invitata la sediul organului fiscal pentru clarificarea unor aspecte privind situatia sa fiscala. De asemenea, inainte de luarea unei decizii cu privire la respingerea sau anularea inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal are obligatia sa asigure persoanei impozabile dreptul de a fi ascultat.

Astfel, persoana impozabila este instiintata, in scris, cu privire la solutia care urmeaza sa fie adoptata, faptele si imprejurarile relevante care au dus la luarea acestei decizii. In cadrul audierii persoana impozabila are posibilitatea de a prezenta informatii si documente care pot aduce clarificari in legatura cu situatia sa fiscala si implicit cu intentia si capacitatea acesteia de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA.

Termenul pentru finalizarea procedurii de evaluare este influentat de etapele interviului si audierii. Cu toate acestea cele doua etape ale procedurii de evaluare dau posibilitatea persoanei impozabile analizate sa completeze sau, dupa caz, sa corecteze informatiile prezentate, astfel incat aceasta sa obtina acordarea/mentinerea codului de inregistrare in scopuri de TVA.

Efectele si influentele aplicarii procedurii de evaluare a intentiei si capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA sunt analizate in permanenta in vederea stabilirii eficientei si eficacitatii lor pentru identificarea demersurilor legislative viitoare care se impun a fi initiate, in raport cu rezultatul acestei analizei.

Totodata, mentionam faptul ca in exercitarea atributiilor ce le revin, functionarii publici sunt datori sa isi indeplineasca cu profesionalism, corectitudine si in conformitate cu prevederile legale indatoririle de serviciu si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

Intrebare: Aveti in vedere masuri pentru cresterea integritatii angajatilor ANAF?

Raspuns: Cresterea integritatii in cadrul ANAF a fost si este abordata in contextul Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020.

Inca din anul 2012, prin H.G. nr. 665, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a infiintat o structura specializata in domeniul integritatii, cu competenta asupra tuturor unitatilor centrale si teritoriale aflate in structura sau in subordinea ANAF.

Acesta structura a asimilat Corpul de control, concentrand intr-un organism unic cele trei directii de actiune promovate de Strategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015, referitoare la integritate si anticoruptie: prevenire, educatie si combatere.

Prin aceasta structura au fost intreprinse multiple activitati la nivel institutional, menite sa determine cresterea integritatii in cadrul ANAF, respectiv sa descurajeze faptele de coruptie si de incalcare a eticii si integritatii profesionale, activitati care vor fi continuate si in perioada urmatoare.

Constant organizam si derulam de activitati de prevenire prin instruire si informare a personalului din toate domeniile de activitate ale ANAF, in scopul cresterii gradului de cunoastere a legislatiei care reglementeaza aspectele referitoare la etica, integritatea si obligatiile profesionale ale functionarului public, precum si in scopul constientizarii efectelor negative ale coruptie.

De asemenea, exista o monitorizare permanenta si concomitenta a accesarii bazelor de date ale ANAF care contin informatii cu statut de secret fiscal, pentru a identifica acele accesari neautorizate care pot genera fapte de incalcare a eticii si integritatii profesionale, precum si activitati de verificare ale statiilor de lucru de pe care au fost accesate necorespunzator bazele de date ale ANAF.

In acest sens au fost facute achizitii specifice prin proiectul „Cresterea integritatii in cadrul ANAF prin cooperare institutionala si consolidarea capacitatii”, urmand ca in perioada urmatoare acestea sa devina complet operationale.Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.