Din acest an, toti romanii sunt obligati sa isi asigure locuintele. La fel si firmele, primele de asigurare fiind cuprinse intre 10 si 20 de euro, iar valoarea asigurata de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, in functie de tipul locuintei.

Persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social vor fi scutite de la plata primei anuale de asigurare, aceasta fiind suportata din bugetele autoritatilor locale. Pentru locuintele aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, obligatia incheierii contractelor de asigurare revine persoanelor sau autoritatilor care le administreaza.

Valoarea asigurarii obligatorii este echivalentul in lei a sumei de 20.000 de euro pentru locuintele cu structura din beton armat ori metal, sau cu pereti exteriori din caramida arsa, si al sumei de 10.000 de euro pentru constructiile cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic.