Practica de a aplica vize la mai multe state membre ale Uniunii Europene și cea a utilizării de pașapoarte false pentru a pătrunde in spațiul UE vor deveni mult mai dificile după ce Comisia Europeană a hotărit să recurgă la un sistem centralizat de acordare a vizelor. Planurile pentru aplicarea acestui sistem prevăd ca toate țările din UE să dispună de o bază de date comună, conținind informații despre cei care solicită vize de intrare in spațiul UE. Potrivit noului sistem, ce va intra in vigoare cel mai probabil la sfirșitul anului 2007, tuturor persoanelor care aplică pentru vize le vor fi luate amprentele și o imagine facială digitală. Toate aceste informații vor fi trimise apoi, concomitent, bazelor naționale de date, pentru eliberarea vizelor, și unei baze centrale de date. Prin intermediul sistemului, se poate verifica dacă un solicitant de viză a aplicat anterior la alt birou consular. In momentul de față, o persoană a cărei solicitare de viză a fost respinsă la un consulat al unei țări din UE poate aplica la un consulat al altui stat membru al Uniunii. De asemenea, noul sistem prevede ca oricărei persoane care a obținut viza de intrare să-i fie examinate amprentele și imaginea facială digitală la frontiera Uniunii Europene, pentru a verifica dacă datele sale corespund "profilului" stocat inițial in baza centrală de date.