Guvernul a adoptat ieri o Ordonanta de Urgenta care cuprinde masuri pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contractele comerciale, masuri favorabile creditorului, in materia curgerii dobanzii, a daunelor interese ce pot fi pretinse de acesta pentru cheltuielile aferente recuperarii banilor, dar si a conditiilor in cazul in care debitorul contesta obligatia. Noile prevederi nu se aplica in cazul creantelor inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si pentru contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

"Noile reglementari vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, creand premise pentru respectarea termenelor de plata in tranzactiile comerciale, consolidand predictibilitatea si disciplina circuitului comercial", se mentioneaza in comunicatul de presa al Guvernului.

De asemenea, se arata in comunicat, aplicarea noilor prevederi va aduce beneficii mediului de afaceri prin flexibilizarea procedurii de obtinere a unui titlu executoriu privitor la o creanta comerciala, consolidarea, in cadrul tranzactiilor, a pozitiei comerciantului in raport cu autoritatile publice beneficiare ale unor bunuri furnizate sau servicii prestate de un comerciant si punerea la dispozitia creditorilor a unor remedii judiciare eficiente pentru recuperarea creantelor comerciale. Ordonanta stabileste conditii mai stricte in cazul dobanzii aplicabile obligatiilor de plata rezultate din contractele comerciale. Astfel, se percepe dobanda aferenta obligatiilor pentru contractele incheiate intre comercianti, potrivit art. 43 din Codul Comercial. Se aplica dobanda datoriilor in cazul contractelor incheiate intre comercianti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului daca in contract a fost fixat un termen de plata, din ziua urmatoare acestui termen sau daca nu sunt stabilite data sau termenul de plata in contract se va plati dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari de plata.

In situatia in care data primirii facturii este incerta, se va aplica dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor, iar daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile sau serviciile, la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor. De asemenea, exista situatia in care legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare sau de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor si serviciilor, iar debitorul a primit factura sau solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date, caz in care se va aplica la expirarea unui termen de 30 de zile de la aceasta data.

Comerciantii care au incheiat contractul, respectiv comerciantul si autoritatea publica, sunt liberi sa fixeze nivelul ratei dobanzii pentru intarzierea in plata pretului. Daca acestia nu stabilesc in contract rata dobanzii se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica in urmatoarele sase luni.
O alta masura prevazuta in Ordonanta de Urgenta aprobata de Guvern prevede dreptul creditorului de a pretinde daune interese suplimentare pentru toate cheltuielile pe care acesta le-a efectuat pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.
Totodata, este stabilita o procedura judiciara mai simpla si mai rapida pentru obtinerea de catre comerciantul-creditor a titlului executoriu ce are ca obiect creanta constand in pretul marfurilor/serviciilor furnizate, nefiind necesara parcurgerea, in prealabil, a etapei concilierii directe, prevazute de art. 7201 din Codul de procedura civila.

Debitorul isi poate dovedi nevinovatia doar cu inscrisuri

Mai mult, in cazul in care datornicul contesta ca ar avea vreo plata de efectuat catre comerciant, prin intampinare, cererea este respinsa prin incheiere irevocabila, creditorul urmand a introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Se vor accepta ca proba doar inscrisuri, iar nedepunerea intampinarii va avea ca efect decaderea din dreptul de a mai depune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica. De asemenea, nedepunerea intampinarii va conduce la decaderea din dreptul de a contesta creanta si va putea fi calificata de instanta ca recunoastere a pretentiilor creditorului. In cazul in care, urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, a declaratiilor partilor, precum si a celorlalte probe administrate, constata ca cererea este intemeiata, instanta emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata. Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata, decat daca partile se inteleg in acest sens. Impotriva ordonantei de plata, debitorul poate formula cerere in anulare. Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi, insa, incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta. Daca instanta investita admite cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntand o hotarare irevocabila. Prevederile art. 9 alin. (4) se aplica in mod corespunzator. Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila. Hotararea prin care se constata intelegerea asupra platii intervenita intre parti sau ordonanta de plata devenita irevocabila constituie titlu executoriu, fara sa fie investita cu formula executorie. Contestatia la executare nu va putea purta decat asupra unor neregularitati privind procedura de executare. Procedura judiciara nu poate depasi 90 de zile de la data introducerii cererii. Procedura este si mai putin costisitoare, dat fiind ca cererea pentru emiterea ordonantei de plata se timbreaza cu o taxa de timbru judiciar fixa.