Radu Opaina, presedintele FAPR, va prezinta principalele obligatii ale proprietarilor:
1. Sa respecte statutul asociatiei; sa se supuna hotararilor majoritatii proprietarilor in adunarea generala si deciziilor Comitetului Executiv, chiar daca nu sunt de acord cu cele stabilite.
2. Sa participe activ, civilizat si cu respect fata de participantii la adunarile generale ale proprietarilor.
3. Sa nu denigreze activitatea din cadrul asociatiei in interiorul si exteriorul acesteia; sa respecte orice angajament facut fata de asociatie.
4. Sa participe, atunci cand este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei.
5. Sa contribuie la constituirea in avans a bugetului pentru cheltuielile pe cota-parte indiviza prin achitarea cotei-parti corespunzatoare prevazuta in listele lunare de plata, conform bugetului stabilit de asociatie.
6. Proprietarii sau chiriasii au obligatia sa anunte administratia daca gazduiesc persoane straine mai mult de 15 zile calendaristice intr-o singura luna sau frecvent, in vederea introducerii lor la plata cheltuielilor pe persoana ale asociatiei pentru luna respectiva si pentru luarea in evidenta in Cartea de Imobil.
7. Sa sesizeze orice problema de natura administrativa, inclusiv la 112.
8. Sa mentina in bune conditii elementele proprietatii comune; sa nu determine cheltuieli nejustificate din contul asociatiei.
9. Sa anunte Comitetul Executiv despre intentia de a schimba destinatia proprietatii individuale cerand asociatiei, in scris, acordul de principiu si in mod obligatoriu acordul proprietarilor cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical si sa incheie conventia anuala cu privire la cheltuielile pe persoana.
10. Sa mentina proprietatea individuala in stare de siguranta si functionare, pe propria sa cheltuiala; sa se ingrijeasca de asigurarea proprietatii individuale.
Nici un proprietar sau chirias nu poate incalca sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala.
11. Proprietarul care creeaza prejudicii vecinilor sau asociatiei de proprietari are obligatia sa acopere aceste prejudicii urgent si fara alte formalitati.
12. Proprietarul, cu un preaviz de 5 zile, este obligat sa accepte accesul, in spatiul sau, unui reprezentant al asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din spatiul respectiv, inclusiv cu privire la contoarele individuale. Fac exceptie cazurile de maxima urgenta cand nu mai este necesar nici un preaviz.
13. Proprietarul care foloseste sau doreste sa foloseasca in interes personal elemente sau suprafete din proprietatea comuna este obligat sa incheie cu asociatia contract de inchiriere, de folosinta sau de concesiune, pe care il negociaza cu comitetul executiv.