. Autoritățile centrale, mai receptive decat cele locale Instituțiile publice centrale se situează pe primul loc in privința răspunsurilor la solicitările cetățenilor, com­parativ cu cele din restul țării.

Ele răspund frecvent peti­țiilor depuse de aceștia chiar dacă răspunsurile lor vin cu intarziere sau sunt incomplete. "Raportul privind liberul acces la la informațiile de interes public in Romania - analiza comparativă 2003 -2007" arată că, la nivel național, rata medie de răspuns a fost de 77,3%. Mihai Ștefănescu, coordonatorul proiectului, a explicat că normele care fac referire la obligația de a răspunde in scris la solicitarea informațiilor de interes public in termen de zece zile, prevăzute in Legea 544/2001, nu sunt respectate de către toate instituțiile.