Tezele cu subiect unic vor inlocui testele nationale incepind din acest an scolar, iar admiterea la liceu se va face pe baza notelor de la aceste teze si a mediei din clasele V-VIII. Disciplinele la care elevii vor sustine tezele cu subiect unic sint limba romana si matematica pentru clasa a VII-a si limba romana, matematica si istorie sau geografie pentru clasa a VIII-a. Elevii apartinind minoritatilor nationale vor sustine o proba la limba materna.

Elevii vor avea la dispozitie doua ore pentru fiecare proba a tezelor cu subiect unic, si nu 50 de minute, cum a fost pina acum. Metodologia aprobata de Ministerul Educatiei precizeaza ca fiecare lucrare va trece prin miinile a doi dascali de la o alta scoala decit cea la care invata elevii. Dupa aflarea rezultatelor, copiii vor avea la dispozitie cinci zile pentru a analiza lucrarile impreuna cu profesorii lor. In urma acestei analize, ei pot decide daca depun sau nu contestatie. Daca, in aceste cinci zile, vreunul dintre elevi va incerca sa modifice lucrarea, va fi notat cu 1 si se va alege si cu nota scazuta la purtare cu trei puncte. Si profesorul va fi tras la raspundere in acest caz.

Elevii surprinsi avind asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii tezelor sau comitind alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor primesc nota 1 la teza respectiva. Cadrele didactice care in perioada tezelor furnizeaza raspunsuri, falsifica lucrari, manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin sau savirsesc orice alte fapte care impiedica desfasurarea in conditii normale a tezelor sint sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. Dupa caz, se procedeaza si la sesizarea organelor de urmarire penala.

Ministerul Educatiei a facut schimbari si in ceea ce priveste examenul de bacalaureat. Daca, anul acesta, pentru fiecare disciplina au fost realizate 100 de variante de subiecte, care au fost publicate pe site-ul ministerului la 1 februarie, anul viitor, situatia va fi alta. Subiectele pentru examenul de bacalaureat vor fi postate pe Internet pe 1 martie. Mai mult, pentru fiecare proba scrisa se elaboreaza categorii de subiecte, iar varianta care va fi extrasa in ziua examenului va fi generata prin combinarea categoriilor de subiecte.

Subiectele pentru probele de examen se elaboreaza de catre Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamintul Preuniversitar si se stabilesc in concordanta cu programele scolare, „astfel incit tratarea lor sa angajeze cit mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor“, cum se precizeaza in metodologia ministerului. Transmiterea subiectelor la centrele de examen va fi reglementata printr-o procedura separata.