Potrivit Strategiei Ministerului Sanatatii pentru perioada 2008-2010, pentru atragerea personalului medical in zonele izolate, defavorizate economic, precum si a celor care au specialitati medicale deficitare, se va incerca asigurarea de locuinte de serviciu de catre autoritatea administratiei publice locale pentru personalul de specialitate medico-sanitar nelocalnic, pana la atribuirea unei locuinte de serviciu, informeaza NewsIn.

In plus, medicii ar beneficia, la cerere, potrivit strategiei ministerului, de compensarea din fondurile publice locale a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de inchiriere. De asemenea, ministerul doreste atribuirea gratuita a unui teren intravilan medicilor care vor sa-si construiasca locuinta in localitatea respectiva, acolo unde consiliile locale dispun de astfel de terenuri.

In plus, Nicolaescu doreste si acordarea unei indemnizatii de instalare pentru medici, echivalenta cu doua salarii de baza, la nivelul maxim prevazut de lege pentru functia de medic specialist in sistemul sanitar, indemnizatie care ar trebui sa fie suportata de catre casa de asigurari de sanatate teritoriala, la mometul stabilirii domiciliului medicului in localitati din mediul rural.

Strategia 2008-2010 prevede si acordarea unui spor de 50% la salariul de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar incadrat cu contract individual de munca, dotarea cu prioritate a cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate cu mobilier si aparatura medicala achizitionate din fonduri suportate de bugetul local.

Alte masuri pentru incurajarea stabilirii medicilor in zone defavorizate cuprinse in strategia Ministerului Sanatatii pentru 2008-2010 se refera la tarife reduse cu 50% pentru energia electrica, gaze naturale, energie termica si apa potabila furnizate din reteaua publica, pentru consumurile casnice menajere, in limita unor consumuri normate pe familie stabilite de catre consiliile locale. Diferentele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice, a gazelor naturale, energiei termice si apei potabile, se suporta din bugetul local. De asemenea, medicii ar putea fi scutiti de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, precum si de la impozitul pe teren pana la implinirea a 10 ani de la data la care i s-a atribuit terenul pe care sa-si construiasca o casa.

Strategia promoveaza si modalitati flexibile de furnizare de servicii medicale in zonele izolate si in cele defavorizate economic prin instituirea unui program pilot „Caravanele Sanatatii”. Programul "Caravenele Sanatatii" ar realiza evaluarea starii de sanatate a populatiei, diagnosticul precoce si tratarea corecta a bolilor transmisibile ca si imbunatatirea nivelului educatiei pentru sanatate a populatiei. Ministerul propune ca aceste caravane ale sanatatii sa permita efectuarea de examene fizice, masurarea tensiunii arteriale si a glicemiei (sau alte examene de preventie in functie de riscul pacientului), recoltarea si pastrarea unor probe biologice, transportul si depozitarea vaccinurilor precum si desfasurarea de activitati de educatie pentru sanatate.