La categoria activitati independente intra veniturile comerciale, profesiile libere si drepturile de proprietate intelectuala.

In cazul in care ati realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse, veti completa, in cadrul aceluiasi formular, cite un cartus (ex.: cartusul 1A-1B-1C, cartusul 2A-2B-2C etc.).

Daca in anul 2006 ati obtinut venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, nu aveti obligatia depunerii declaratiei, cu exceptia situatiei in care ati depus declaratia de venit estimativ in luna decembrie a anului 2006 si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate.

Daca ati realizat venituri din activitati comerciale, profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuala determinate in sistem real si ati desfasurat activitatea in mod individual, declaratia se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.

La primul rind al declaratiei - Venit brut - inscrieti suma reprezentind veniturile totale in bani sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul 2006, atit din activitatea de baza, cit si din activitati adiacente. La rindul al doilea - Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentind cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, conform evidentei contabile. Aceeasi suma se mentioneaza si la rindul 2.1.

La rindul al treilea - Venitul net - se trece diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile. Daca suma rezultata este negativa, aceasta se trece la rindul al cincilea - Pierdere fiscala. La rindul 3.1 se trece numai partea din venituri cu regim de retinere la sursa.

Veniturile din media

In cazul persoanelor care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, declaratia se completeaza pe baza fisei fiscale eliberate de platitorii de venit. Aceasta este cea mai raspindita forma de remunerare in media.