Legislatia prevede obligativitatea, pentru noul proprietar, de a mentine destinatia acestor imobile pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani, timp in care proprietarul primeste o chirie.

Potrivit hotararii de Guvern, pentru imobilele ocupate de unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat, de unitatile sanitare si de asistenta medico-sociala din sistemul public, precum si de institutii publice si institutii culturale, cuantumul chiriilor se stabileste in functie de rangul localitatii si marimea suprafetei, informeaza NewsIn. Aceleasi valori se aplica si in cazul imobilelor afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Totodata, actul normativ prevede posibilitatea restrangerii suprafetei destinata desfasurarii activitatii de utilitate publica, daca aceasta nu este necesara in intregime scopului stabilit de legiuitor, chiria recalculandu-se in mod corespunzator.