In timp ce strategiile guvernantilor cuprinse in Programul Operational Regional sunt "periate" una cate una de catre oficialii de la Bruxelles, romanii mai pot accesa fonduri pentru proiecte derulate direct sub carmuirea institutiilor europene centrale. si pentru ca Romania se confrunta cu o criza a fortei de munca specializate, programele destinate tinerilor se arata ca o prioritate ce nu trebuie neglijata, insa fondurile alocate sunt destul de reduse.

In Romania, de proiectele destinate tinerilor se ocupa Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (ANSIT), infiintata prin hotarare de guvern. ANSIT a rezultat din reorganizarea Centrului de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret (CSCPT), a Agentiei pentru Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului (EUROTIN) si a Centrului de Informare si Consultanta pentru Tineret (INFOTIN).

Prin decizia Parlamentului European nr. 1719/2006/EC1 din 15 noiembrie 2006, a fost adoptat programul "Tinerii in actiune" ("Youth in Action") care se va desfasura in intervalul 2007-2013. Proiectele care vor fi implementate vizeaza transformarea tinerilor in cetateni activi ai Uniunii, prin identificarea si integrarea problemelor cu care acestia se confrunta in politicile comunitare. Anul 2007 este anul european al egalitatii sanselor, astfel ca prin proiectele derulate prin intermediul programului "Tinerii in actiune" se are in vedere mai ales sprijinirea integrarii tinerilor care beneficiaza de putine sanse si traiesc in zonele suburbane din spatiul comunitar.

Programul pentru tineri al UE promoveaza mobilitatea, initiativa, invatarea interculturala si solidaritatea intre tinerii din Europa si din intreaga lume, iar banii destinati implemetarii unor proiecte de acest gen provin din fondurile comunitare. Programul este structurat pe patru axe, denumite actiuni: Schimburile Internationale Tineret pentru Europa, Serviciul European de Voluntariat, Initiative ale tinerilor, Actiuni comune si Masuri de sprijin.

Principalii beneficiari ai fondurilor comunitare sunt institutiile publice centrale si locale, universitatile, studentii, profesorii, corpurile de cercetare din universitati si alti reprezentanti ai mediului academic, precum si organizatii neguvernamentale si nonprofit. Proiectele vor avea la baza o componenta cu care romanii nu sunt foarte familiarizati si anume abordarea procesului de educatie si invatare intr-o maniera informala. Cat priveste componenta inovativa a programului, aceasta are in vedere dezvoltarea si reconturarea cadrului de cooperare in domeniul tinerilor.

Termene limita

in acest an, programul "Tineri in actiune" va avea mai multe etape de desfasurare. Pentru proiectele de schimburi prezentate de grupuri sau organizatii la nivel local, regional sau national, termenele de depunere sunt 1 iunie, 1 septembrie si 1 noiembrie 2007. Proiectele prezentate de organizatii europene de tineret, care implica activitati itinerante si evenimente speciale pot fi depuse pana pe 1 septembrie 2007.

Noi metode de educatie

Actiunea 4.4 a Programului "Tinerii in actiune" a fost lansata pe 27 aprilie, iar data limita de depunere a proiectelor este 30 iunie 2007. Scopul programului este sprijinirea proiectelor privind adoptarea, punerea in aplicare si incurajarea abordarilor inovatoare si de calitate in domeniul educatiei informale pentru tineri si in domeniul "youth work" (activitatea pentru tineret).

Activitatile care pot beneficia de finantare din fondurile comunitare sunt cele de instruire si informare ale tinerilor, conferinte si seminarii, precum si activitati de diseminare. Daca solicitantii se prezinta cu un proiect serios si bine pus la punct, ei pot obtine bani si pentru alte actiuni similare.

Finantarea poate fi accesata doar de catre organizatii sau asociatii nonprofit (ONG) sau de catre autoritati locale, regionale sau nationale. Solicitantii trebuie sa fie persoane juridice rezidente intr-unul din tarile din comunitatea europeana in care se deruleaza Programul, persoanele fizice nefiind eligibile. Acest criteriu de selectie se aplica si pentru organizatiile partenere ale solicitantilor si nu este unul greu de indeplinit, intrucat programul se deruleaza in toate statele membre ale Uniunii Europene, statele care fac parte din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS) sau care sunt parti la acordul Spatiul Economic European (SEE), respectiv Islanda, Liechtenstein si Norvegia. De asemenea, sunt luate in considerare si solicitarile primite de la rezidenti din Turcia. Proiectele trebuie sa includa organizatii partenere din cel putin patru state diferite, inclusiv ofertantul, dintre care cel putin trebuie sa aiba sediul social inregistrat intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene.

Clauze contractuale stricte

Proiectele se vor desfasura pe o perioada de cel putin un an, insa nu pot depasi ca durata 24 de luni. Cum termenul limita de depunere a proiectelor este 30 iunie, acestea vor fi evaluate si se va trece la implementarea lor astfel incat intre 1 decembrie 2007 si 31 ianuarie 2008 sa fie aplicate efectiv. inceperea derularii proiectelor in intervalul mentionat este obligatorie, insa daca beneficiarul finantarii europene considera ca, din motive obiective, nu poate demara proiectul la termenul prevazut in contract, poate solicita o amanare. Extensia de timp are o durata maxima de trei luni, drept pentru care perioada de desfasurare a proiectului va fi de pana in 27 de luni. Cererile de extindere a termenului de implementare trebuie depuse pana la inceperea procesului de selectie, care va debuta in luna noiembrie a acestui an. Raspunsul Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) cu privire la solicitari va veni pana la finele lui noiembrie 2007.

Perioada in care se pot face cheltuieli acoperite din fonduri europene va fi de asemenea specificata in contractul de finantare. Deci, nu pot fi facute cheltuieli care sa fie considerate eligibile inainte de data intrarii in vigoare a contractului.

Asistenta financiara europeana nu va depasi 65% din valoarea totala a costurilor eligibile, iar suma maxima care poate fi primita in decursul unui an este de 100.000 de euro. Valoarea totala a finantarii nu va trece de 200.000 de euro.

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor in cadrul Actiunii 4.4 din cadrul programului Tinerii in actiune este estimat la aproximativ 600.000 euro. Cererile de acordare a finantarilor trebuie depuse direct la Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA), pana la data limita de 30 iunie 2007, pe adresa Education, Audiovisual and Culture Executive Agency "Youth in Action" programme - EACEA/02/07 Avenue du Bourget, 1 (BOUR, 1/001) 1140 Brussels, Belgium.