Cardul se emite pentru maximum cinci ani si e necesar in relatia cu autoritatile si serviciile fiscale, bancare, de sanatate. Emiterea cardului necesita prezentarea documentelor ce dovedesc motivul sederii in Olanda, respectiv: angajat cu contract de munca (e necesara declaratia angajatorului); liber-profesionist (se prezinta extrasul de inregistrare la Camera de Comert olandeza, copia bilantului contabil); furnizor de servicii (autorizatia si documentul ce atesta durata activitatii, contractul de munca din tara de origine); beneficiar de servicii (se face dovada serviciilor); studiu (certificatul de inscriere la institutia de invatamant, asigurarea medicala, dovada resurselor financiare); pensionar (certificatul de venit); inactiv (asigurarea medicala, dovada ca detine suficiente resurse financiare); membru de familie (un act ce atesta relatia de rudenie, copia actului de sedere legala a rudei si declaratia acesteia privind suportarea cheltuielilor de intretinere pe durata sederii); alte situatii (boala, accidente etc.).