- Cetatenii care doresc sa isi vanda locuinta trebuie sa depuna la primariile de sector, conform prevederilor legale, un dosar cu urmatoarele acte:

- adeverinta eliberata de asociatia de proprietari conform modelului stabilit de primarie (original si copie ),

- chitanta de achitare a cotelor de intretinere aferente lunii anterioare in original si copie,

- actul de identitate al persoanei care ridica adeverinta respectiva.

In cazul in care nu este afisata lista cotelor la intretinere pe luna solicitata, proprietarul trebuie sa achite o suma estimativa, in avans, urmand ca ulterior situatia sa se reglementeze in momentul afisarii listei.