Pasaportul se obtine in aproximativ 20 de zile lucratoare. Daca nu aveti timp de asteptat, trebuie sa mai achitati inca un milion de lei si il aveti gata in trei zile. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor se depun personal, insotite de urmatoarele documente:

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca e insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau a cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;

- dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului: 32 lei - taxa consulara si 64,20 lei noi - costul pasaportului;

- pasaportul anterior, daca este cazul.

Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notar, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

In acest caz, cererile vor fi insotite de urmatoarele documente: cartea de identitate, in original si copie xerox, dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului (32 lei - taxa consulara si 64,20 lei - costul pasaportului), pasaportul anterior, procura speciala, 2 foto color (dimensiune 3,5 X 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in strainatate, una din fotografii va fi aplicata pe procura sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmata de functionarul consular, prin semnatura si stampila; actul de identitate al mandatarului, original si copie xerox.