In caz de vanzare, renta este de 100 de euro pe an, pentru fiecare hectar, pe parcursul vietii proprietarului. In cazul arendarii terenului agricol se primeste 50 de euro pentru fiecare hectar, atat timp cat terenul este arendat. Cei care vor sa intre in posesia rentei viagere trebuie sa indeplineasca mai multe conditii: sa aiba varsta peste 62 de ani, sa aiba in proprietate mai putin de 10 hectare de teren agricol si sa pastreze pentru folosinta proprie o suprafata mai mica de 0,5 hectare. Actele care trebuie depuse la Biroul Judetean de renta viagera in cazul in care terenul se vinde sunt: contractul de vanzare in original si fotocopie, actul de identitate a titularului, in original si copie, o cerere model si doua declaratii tip. Cei care dau pamantul in arenda, trebuie sa se prezinte cu contractul de arendare, incheiat dupa 22 iulie 2005 si inregistrat la primarie.

La acesta se adauga actul doveditor al proprietatii: titlul de proprietate sau extrasul de Carte Funciara si cererile si declaratiile amintite mai sus. Solicitantii pot fi cei care au primit pamant prin legile Fondului funciar sau mostenitorii, in urma succesiunii. Dupa intocmirea dosarelor privind renta viagera, acestea sunt trimise la Oficiul National al Rentei Viagere din Bucuresti, iar in termen de 10 zile se accepta sau se refuza dosarul si se elibereaza carnetul de rentier agricol. In baza acestui carnet primeste renta pentru anul in curs.