1000 de hectare din buricul Capitalei au fost scanate și digitalizate intr-o hartă complexă care poate oferi, la orice oră, informații despre statutul juridic și autorizațiile date de primărie pentru fiecare lot de teren.

Dai un click de mouse și afli ce regim de proprietate are terenul care te interesează și care-i sint limitele. Deocamdată, metoda este valabilă doar pentru 1.000 de hectare din sectorul 3, respectiv centrul orașului, pină la Parcul "Al. I. Cuza’’ (fostul IOR).

La anul se extinde pentru tot sectorul

Este vorba de o hartă digitală, o premieră pentru Capitală, ce cuprinde o bază de date referitoare la dimensiunile, poziționările și regimul de proprietate ale fiecărui lot din teritoriul central al Bucureștiului. Harta va fi extinsă, pină in 2006, la toate cele 3.500 de hectare ale sectorului 3 și va fi completată cu informații de la Direcția de Impozite și Taxe Locale. Actualizarea hărții se va face de fiecare dată cind primăria va emite autorizații de construcție pentru un teren.

"Intenționăm ca pină la sfirșitul anului să avem intreg teritoriul sectorului acoperit prin acest sistem, astfel incit determinarea tuturor parametrilor pentru fiecare metru pătrat de teren să se facă printr-un simplu click", a declarat, cu ocazia lansării hărții, primarul sectorului 3, Liviu Negoiță.
Harta poate fi consultată pe www.sector3primarie.ro

Dreptul de administrare a hărții și introducerea datelor vor fi secretizate cu parolă. Harta va fi totuși accesibilă. Deocamdată ea poate fi consultată numai din rețeaua de calculatoare a Primăriei sectorului 3 și parțial de pe site-ul www.sector3primarie.ro. In 30 de zile, harta va fi imbunătățită prin fotografia digitală făcută din satelit, astfel incit orientarea in teren a utilizatorului hărții să fie mai "prietenoasă", prin relevarea unor detalii cunoscute vizual din realitate și chiar prin evidențierea investițiilor majore din zonele accesate.