Noul ministru al Sănătății, dr. Mircea Cinteză, susține că actualul sistem de compensare a medicamentelor nu mai poate fi acoperit din resursele existente și că pregătește o compensare pe 3 niveluri. "Vor exista o listă de medicamente gratuite, ca și pină acum (n.r. - pentru anumite categorii de bolnavi), un grup de medicamente compensate la nivel inalt, mă gindesc la 80-90%, unde să fie cuprinse medicamente elementare, de bază, pentru toate bolile, să nu lase nimic descoperit (nu vor fi insă dintre cele mai noi și mai scumpe) și a treia listă de compensare mai redusă, care să cuprindă medicamentele noi (mai bine tolerate, mai eficiente), sub protecția patentului, listă ce va fi stabilită de comisiile de specialitate’’, a declarat ieri noul ministru al Sănătății. Această a treia listă de compensate ar trebui să fie acoperită și de asigurările suplimentare de sănătate, care să suporte eventual 60-70% din valoarea medicației.

Creștere modică a veniturilor medicilor

2005 le va aduce medicilor de familie și celor care iși desfășoară activitatea in ambulatoriile de specialitate majorări ale veniturilor, chiar dacă au inscris pe listă un număr mai mic de persoane. Modificarea este cuprinsă in noul contract-cadru (cel care stabilește regulile privind plata serviciilor contractate de medici cu casele de asigurări de sănătate), in urma discuțiilor dintre reprezentanții Ministerului Sănătății, cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Colegiului Medicilor din Romania. Mai exact, dacă anul trecut un medic de familie primea pentru un asigurat aflat pe listele sale 10.600 de lei, incepind din acest an suma va crește la 17.000 de lei. La aceasta se adaugă plata pentru alte servicii făcute de medicul de familie (imunizări, supravegherea gravidei, bilanț etc.).

In ceea ce privește veniturile medicilor din ambulatoriile de specialitate, creșterea va fi de 50%. Anul trecut, un medic primea pentru o consultație 45.000 lei. De anul acesta, el va incasa 67.500 de lei. . "Din calculele specialiștilor noștri, reiese o creștere reală in medicina de familie de 800 miliarde de lei. Nu este foarte mult, dar este maximumul pe care l-am putut acorda, ținind cont că am lucrat pe bugetul vechi și insuficient, aprobat de Parlament la propunerea vechiului Guvern și care nu este foarte generos", a mai declarat ministrul Sănătății. El susține că alocarea unor venituri mai mari medicinei ambulatorii va scădea costurile la nivelul spitalelor, unde in acest moment se face risipă de fonduri, din cauza internărilor nejustificate. Ministrul afirmă pentru scăderea numărului acestor internări se va dezvolta sistemul de ingrijiri la domiciliu, cooptindu-se in acest sens inclusiv bisericile.