Fosta conducere numita de PSD la SN „Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu“ SA (SN AIBB AV SA) a dat la ordin politic - in ultimele zile de mandat ale fostei Puteri - o lovitura de gratie de ordin financiar, prin semnarea in conditii ilegale a unui contract colosal de executie lucrari, care risca sa desfiinteze activitatea acestui aeroport.

Concret, la 22 decembrie 2004, fostul director al SN AIBB AV SA, Sorinel Ciobanu si camarila sa au incheiat Contractul pentru executie de lucrari cu credit furnizor nr. 378 al carui obiect este "Reparatia capitala a suprafetelor de miscare". Adica refacerea tuturor pistelor de decolare-aterizare si a sistemelor de semnalizare optica si electronica. Asocierea pentru reparatia sistemului de miscare s-a facut cu grupul de firme ROMSTRADE-UTI-DELTA-TEHNOLOGICA, iar pretul contractului a fost de aproape 30.000.000 de euro.

Contractul de reparatii in cauza s-a incheiat in conditiile in care nu a existat aprobarea Consiliului de Administratie al "Aeroportului International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu" SA si nici resursele financiare din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT). Cu alte cuvinte, AIBBB AV a fost aruncat "in gura lupului", in sensul ca daca nu-si va onora angajamentele contractuale, grupul de firme ROMSTRADE-UTI-DELTA-TEHNOLOGICA va putea sa ceara daune imense, pe care aeroportul nu are de unde sa le dea decat daca se "ofera pe tava" acestui grup.

Ce e mai grav in toata aceasta afacere, este ca SN AIBB AV SA nici nu are de unde sa plateasca nici macar demararea lucrarilor, intrucat din veniturile sale proprii a incasat pe anul 2003 numai 1.500.000 euro, iar pe anul 2005 - 1.650.000 euro. In plus, licitatia a fost considerata de expertii MTCT drept trucata, fiind simulata participarea unei a doua firme la licitatie de catre un SRL abia infiintat, fara bonitate si experienta in domeniu - cerinte eliminatorii pentru acceptarea ofertelor.

Puse una peste alta, valoarea contractului, plus TVA, plus cheltuielile suplimentare de finantare in suma de 6,5 milioane euro, ajunge undeva la 30 milioane de euro - suma imposibil de suportat de catre AN AIBB AV SA. Pentru acelasi tip de lucrari, de pilda, israelienii au platit in cazul Aeroportului Ben Gurion doar 9.000.000 de euro.

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a realizat un raport asupra cauzelor si efectelor acestui contract fraudulos si a propus conducerii ministerului anularea acestuia si refacerea licitatiei daca se va opta pentru o finantare de la buget. Juridic insa, anularea nu e deloc simpla, intrucat fostul director al SN AIBB AB AV - Sorinel Ciobanu (care este in prezent cercetat penal de PNA intr-o alta afacere paguboasa pentru aeroport legata de instrainarea unor terenuri) a legat societatea de maini si de picioare in acest contract.

Culmea, desi e cercetat penal de PNA pentru fapte ce intra in sfera infractiunilor de coruptie, Sorinel Ciobanu este mentinut in continuare intr-o functie de comanda la SN AIBB AV SA, dupa ce a ratat functia de director general adjunct pe care a incercat sa o ocupe dupa debarcarea sa de la sefia aeroportului. Prezentam in continuare gravele ilegalitati constatate in raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, cu nr. CC/376/ 06.05.2005, avizat de ministrul Gheorghe Dobre, care a cerut detalii despre afacere, retine urmatoarele: "Conform apostilei conducerii ministerului, Stefan Mosoia, consilier superior, a verificat modul in care SN AIBB AV SA a desfasurat licitatia avand ca obiect 'Reparatia capitala a suprafetelor de miscare>>, precum si asigurarea finantarii pentru executarea lucrarilor, constatand urmatoarele:

- (...) Prin Hotararea Consiliului de Administratie al SN AIBB AV SA nr. 73 din 19.07.2004, a fost aprobata demararea procedurii de licitatie in vederea atribuirii contractului de executie de lucrari la obiectivul "Reparatia capitala a suprafetelor de miscare", cu obligativitatea ca executantul sa preia si sarcina finantarii. Din lucrarile cuprinse in Devizul General, in valoare de 1.782.061.828.000 lei, actualizat la data de 31.12.2003 prin Caietul de Sarcini au fost supuse licitatiei numai lucrarile de reparatie la pista de decolare-aterizare, incluzand reparatii structuri rutiere, lucrari de consolidare suprafete de miscare, balizaj pista, drenaj pista, instalatii electrice in uzina electrica si turnul de control aferente balizajului de pista, acestea fiind estimate de proiectant la valoare de 683.327.006.000 lei, fara TVA (in preturi valabile la 31.12.2003), reprezentand 20.995.000 USD.

In data de 05.08.2004, SN AIBB AV SA a demarat procoedura de licitatie prin Bursa Romana de Marfuri, aceasta fiind anulata la data de 23.08.2004, urmare a adresei Directiei Lucrari Publice si Turism nr. 3168/20.08.2004, optandu-se pentru organizarea acesteia la sediul SN AIBB AV SA. Documentatia de elaborare si prezentare a ofertelor a fost avizata de Directia Lucrari Publice si Turism in data de 30.08.2004 cu obiectiunile precizate in Fisa de verificare, referitoare la prezentarea Devizului General al obiectivului, documentele justificative privind existenta fondurilor necesare realizarii lucrarilor si autorizatiei de constructie, AN AIBB AV SA neconformandu-se acestor solicitari.

(...) Anuntul publicitar a fost publicat in Monitorul Oficial partea VI nr. 165 din 26.08.2004, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind stabilit la data de 15.10.2004. Prin ordinul MTCT nr. 1869/13.10.2004 a fost numita comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica lucrari, prin procedura de licitatie publica deschisa. Documentatia de elaborare si prezentare a ofertelor a fost achizitionata de un numar de 10 societati. Dintre acestea, un numar de patru societati (COL-AIR TRADING SRL, SIEMENS SRL, INTELCAN SA, ASTALDI Spa) au solicitat decalarea termenului de depunere a ofertei cu 15 - 30 zile, deoarece obtinerea creditului implica contactarea unor institutii financiare unde urmau a fi depuse documentatii privind fezabilitatea proiectului care necesita o perioada pentru analiza si decizie. SN AIBB AV SA nu a fost de acord cu decalarea termenului de depunere, cu toate ca pentru asigurarea unui cadru concurential real, avea dreptul de a modifica data limita pentru depunerea ofertelor.

In data de 15.10.2004, au depus oferte doi ofertanti, dintre acestia SC JAYPART SRL a prezentat Scrisoarea de Inaintare din care rezulta cu nu are garantie de participare la licitatie, astfel ca i-a fost returnata oferta si documentele insotitoare nedeschise. Prin urmare, exista suspiciuni ca aceasta firma a simulat participarea la licitatie, fapt ce apermis desfasurarea in continuare a procedurii si adjudecarea contractului de celalat ofertant - asocierea ROMSTRADE - UTI - DELTA - TEHNOLOGICA.

Mentionez ca firma JAYPART SRL avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/8220/2004 a fost infiintata in luna mai 2004, iar prin cerintele minime precizate in Documentatia de elaborare si prezentare a ofertei, referitoare la capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat, acesta trebuia sa fi avut cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani cel putin 24.471.000 euro, contracte similare derulate anterior in valoare de cel putin 5.847.000 euro etc, ceea ce arata clar ca aceasta societate nu a avut intentia de a participa in mod real cu o oferta serioasa la aceasta licitatie.

Comisia de evaluare nu a repetat procedura de licitatie, considerand ca au fost depuse doua oferte, desi unui ofertant i-a fost returnata oferta nedeschisa, intrucat legislatia privind achizitiile publice nu prevede explicit repetarea procedurii in aceasta situatie. In urma analizarii documentelor de calificare, cat si a propunerii tehnice si financiare a fost declarat ofertant castigator asocierea ROMSTRADE - UTI - DELTA - TEHNOLOGICA.

Oferta financiara pentru executarea lucrarilor a fost in suma de 743.216.122.000 lei, fara TVA, echivalentul a 18.060.000 euro, cheltuielile suprlimentare de finantare fiind in suma de 3.584.225 euro, durata de rambursare 5 ani, dobanda practicata 5,995%, garantia solicitata de creditor (Raiffeissen Bank) constand in emiterea unei Scrisori de Confor de catre MTCT. Prin aceasta scrisoare, MTCT ar urma sa se angajeze ca va acorda SN AIBB AV SA, direct sau indirect, asistenta si va lua masurile necesare astfel incat sa se asigure plata la scadenta a ratelor si dobanzilor aferente, prin aprobarea in bugetele anuale ale SN AIBB AV SA a sumelor necesare rambursarii creditului.

Prin Hotararea nr. 77/08.11.2004, membrii CA aproba conditiile de finantare propuse de ofertant, dar conditioneaza semnarea contractului de obtinerea Scrisorii de Confort prin directia de specialitate din MTCT. Aceasta hotarare a fost prezentata si Adunarii Generale a Actionarilor, care prin Hotararea nr. 64/09.11.2004 deleaga conducerea aeroportului pentru promovarea unei Hotarari de Guvern prin care sa se identifice solutia de finantare a proiectului.

Conducerea aeroportului a purtat negocieri cu reprezentantii bancilor finantatoare, obtinand o perioada de rambursare de 8 ani, suma imprumutului ramanand aceeasi (18.060.000 euro) fara TVA, cheltuielile suplimentare de finantare fiind in suma de 6.501.495 euro, fara TVA, perioada de gratie - octombrie 2006, dobanda practicata 7,58%. Conform graficului de rambursare negociat, creditul va fi platit in 14 transe semestiale, pana in anul 2013, prima transa fiind in suma de 3.277.170 euro, fara TVA, urmand a fi platita in data de 30.10.2006.

Cu toate ca in cadrul sedintei CA din data de 22.12.2004, patru membri din sapte nu au fost de acord cu conditiile de finantare si ca SN AIBB AV SA nu a obtinut Scrisoarea de Confort, asa cum s-a stabilit prin Hotararea CA nr. 77/08.11.2004, conducerea aeroportului a semnat contractul pentru executie de lucrari cu credit furnizor nr. 378/22.12.2004, contract care pana in prezent nu a produs efecte juridice si economice.

CONCLUZII:

1 - Conducerea SN AIBB AV SA nu a intocmit un plan de afaceri pentru urmatorii 10 ani, care sa demonstreze ce sume pot fi alocate din surse proprii, precum si sumele necesare de la bugetul de stat pentru acoperirea costurilor finantarii obiectivului "Reparatia capitala a suprafetelor de miscare";

2 - In cazul licitatiei desfasurate pentru atribuirea contractului de executie de lucrari la obiectivul "Reparatia capitala a suprafetelor de miscare", SN AIBB AV SA nu a fost de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor, cu toate ca pentru asigurarea unui cadru concurential real, avea dreptul de a modifica data limita pentru depunerea ofertelor, mai ales ca patru potentiali ofertanti au solicitat aceasta. Astfel, la data stabilita au depus oferte doi candidati dintre care unul din ei nu a avut intentia de a participa in mod real cu o oferta serioasa la aceasta licitatie.

Asocierea ROMSTRADE - UTI - DELTA - TEHNOLOGICA a carei oferta financiara pentru executarea lucrarilor a fost in suma de 743.216.122.000 lei, fara TVA, echivalentul a 18.060.000 euro, a prezentat o solutie de finantare cu rambursare, initial in termen de 5 ani, ulterior in termen de 8 ani, banca finantatoare solicitand drept garantie emiterea de catre MTCT a unei Scrisori de Confort. Cu toate ca membrii CA nu au fost de acord cu conditiile de finantare, iar SN AIBB AV SA nu a obtinut Scrisoarea de Confort de la MTCT, asa cum s-a stabilit prin Hotararea CA nr. 77/08.11.2004, conducerea aeroportului a semnat cu asociarea ROMSTRADE - UTI - DELTA - TEHNOLOGICA contractul pentru executie lucrari cu credit furnizor nr. 378/22.12.2004, contract care pana in prezent nu a produs efecte juridice si economice.

MASURI:

1 - Anularea contractului pentru executie de lucrari cu credit furnizor nr. 378 din 22.12.2004, avand in vedere ca membrii CA al SN AIBB AV SA nu au fost de acord cu modul de finantare a acestui obiectiv;

2 - SN AIBB AV SA va intocmi un plan de afaceri pentru urmatorii 10 ani, care sa demonstreze ce sume pot fi alocate din surse proprii, precum si sumele necesare de la bugetul de stat pentru acoperirea costurilor finantarii obiectivului si promovarea, daca se considera oportuna realizarea acestui obiectiv a unei Hotarari de Guvern prin care sa se stabileasca conditiile de finantare pentru executarea lucrarilor si modalitatile de alocare a creditelor bugetare;

3 - In cazul in care sunt asigurate sursele de finantare pentru executarea lucrarilor la acest obiectiv, SN AIBB AV SA va relua procedura de licitatie, in vederea desemnarii ofertantului castigator pe baza unei selectii reale".

Desi Raportul de control publicat mai-sus retine faptul ca acest contract (a carui valoare, impreuna cu TVA si cheltuielile suplimentare de finantare evaluate la circa 6,5 milioane euro, se apropie de suma totala de 30 milioane euro) nu a produs inca efecte juridice si economice, aceasta nu inseamna ca intr-o buna zi, grupul de firme cu care s-a semnat acest contract nu va cere in Justitie despagubiri pentru neexecutarea lui.

O atare posibilitate va putea angaja o raspundere materiala incalculabila deocamdata, dar care sa inglodeze in datorii aeroportul si sa-l aduca in incapacitate de plata. Iar de aici si pana la o posibila executare silita pentru daunele produse nu ar mai fi decat un pas. Un pas care sa ofere pe tava aeroportul grupului de firme cu care fostul director (actual comandant de zbor) Sorinel Ciobanu a semnat contractul fara aprobarea CA si identificarea surselor de finantare.

"Veriga" UTI leaga PSD si de afacerea Port Constanta

Numele uneia dintre societatile beneficiare ale contractului de 30.000.000 de euro de la Baneasa, respectiv UTI, este legat si de o alta afacere grandioasa orchestrata de PSD pe ultima suta de metri, inainte de a pierde puterea. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a declarat de curand ca fostul director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, Gheorghe Moldoveanu, este cercetat pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in legatura cu atribuirea unui contract catre UTI Italy, parte a UTI Group.

Potrivit procurorului Adina Florea, ancheta in acest caz vizeaza contractul incheiat intre Compania Nationala Administratia Port Constanta si SC "Uti Italy" SRL, alaturi de Moldoveanu fiind anchetati si membrii unor comisii de licitatii. Adina Florea a precizat ca, de asemenea, sunt cercetati penal reprezentantii societatii mai sus mentionate, anchetatorii avand indicii ca acestia ar fi savarsit infractiunea de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.

Contractul vizat a fost incheiat intre CNAPMC si firma SC Uti Italy SRL Italia, dupa ce Compania Nationala a organizat licitatie pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect executia sistemului de securitate perimetral pentru Portul Constanta, servicii de mentenanta si service pentru sistemul de securitate perimetral pentru portul Constanta. Totodata, erau avute in vedere servicii de paza, informatice pentru activitati ale comunitatii portuare si servicii de telecomunicatii.

Potrivit procurorului Adina Florea, prin includerea mai multor servicii intr-un singur pachet ar fi fost restrictionata intentionat concurenta, aspect dovedit prin faptul ca documentatia de licitatie a fost cumparata de 41 de firme, insa oferte au fost depuse de numai trei firme. Totodata, potrivit aceleiasi surse, daca serviciile ar fi fost licitate separat s-ar fi creat posibilitatea mai multor firme sa participe la licitatii, in functie de obiectul de activitate al acestora. Ca urmare a licitatiei, la data de 30 noiembrie 2004 intre Compania Nationala Administratia Port Constanta si SC Uti Italy SRL Italia a fost incheiat un contract de prestari servicii, pretul acestui contract fiind de 245.863 euro/luna, iar durata de derulare a contractului fiind de 20 de ani.

La aceeasi data, CNAPMC a incheiat cu aceeasi firma un alt contract pe o perioada de doi ani, care prevedea intocmirea documentatiei necesare prestarii serviciilor ce faceau obiectul primului contract incheiat cu SC Uti Italy. Potrivit anchetatorilor, acest act nu a fost inregistrat in Monitorul Oficial si s-a incheiat fara organizarea vreunei licitatii, valoarea acestui ultim contract fiind de aproximativ 1,1 milioane euro.

Dupa 15 zile de la data incheierii celor doua contracte cu SC Uti Italy SRL Italia, la data de 15 decembrie 2004 este incheiat un nou contract intre Compania Nationala Administratia Port Constanta si SC Uti Italy pe de o parte si o alta societate din Bucuresti, SC "Uti Servicii Portuare" pe de alta parte, firma care a preluat toate drepturile si obligatiile care le reveneau italienilor.

Conform anchetatorilor, la data incheierii acestui contract conducerea CNAPMC nu a solicitat nici un fel de garantii sau obligatii suplimentare de la SC Uti Servicii Portuare SRL Bucuresti sau alte date privind dotarea tehnica, eligibilitatea si alte criterii care sa garanteze buna executie a contractului, mai ales ca firma se infiintase cu o luna inainte de incheierea contractului. Procurorul Adina Florea a mai spus ca cercetarile penale sunt facute ca urmare a sesizarii din oficiu a politistilor, in prezent fiind facute verificari si de catre Corpul de Control din cadrul Ministerului Transporturilor.


Despre autor:

Sursa: Click.ro


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.