Fost președinte al Curții Constituționale intre 1998 și 2001, Lucian Mihai consideră că sesizarea făcută de șeful Camerei Deputaților, Adrian Năstase, cu privire la declarațiile președintelui Romaniei de zilele trecute nu ar trebui admisă. "Curtea nu poate să intre in substanța propriu-zisă a cererii, ci să constate pur și simplu că sesizarea nu poate fi nici admisă, dar nici respinsă, deoarece nu se incadrează in ipoteza prevăzută de textul constituțional pe care a fost intemeiată. Președintele doar și-a exprimat opinia politică asupra anumitor probleme, dar nu a luat nici o măsură și nici nu a emis vreun act care să producă efecte de natură juridică in privința altor autorități publice. Cel mult, opiniile exprimate de Băsescu ar fi putut să facă obiectul unei sesizări pentru suspendarea acestuia de Parlament, dar numai in măsura in care, potrivit Constituției, ar constitui "fapte grave". In această ipotetică situație, Curtea ar fi trebuit sesizată pentru a emite un aviz consultativ".

Bilbele Curții

Conducerea actuală a Curții s-a bilbiit cind i-am cerut, in scris, punctul de vedere față de declarațiile președintelui. Demersul nostru a venit in ziua publicării interviului cu președintele țării și cu două zile inainte de sesizarea președintelui Camerei Deputaților. Adresa ziarului nostru a fost inregistrată abia după 4 zile, apoi ni s-a spus că judecătorii nu pot lua poziții publice. Inainte de asta, ni se comunicase, verbal, că judecătorii nu se pot pronunța "in baza unor declarații din presă". Firește, acest răspuns ar trebui să-i fie dat și dlui Năstase.

Pirghiile Curții, in mina PSD

Toți judecătorii care au puterea să-l suspende pe președintele Romaniei au fost numiți in funcții in legislatura anterioară. Cei 9 judecători ai plenului sint numiți de Camera Deputaților, Senat și Președinție. Majoritatea, pe 9 ani. Din 2004, președintele Curții este Ioan Vida. Timp de 11 ani, a fost director al Departamentului Legislativ al Camerei Deputaților. Ion Predescu este ex-senator PSD. Petru Ninosu a fost, printre altele, deputat FSN și senator PSD. A fost numit judecător la Curte de Ion Iliescu. Constantin Doldur a avut mai multe funcții in Ministerul Justiției pe timpul guvernării FSN. Acsinte Gaspar a fost șef de sector al FSN și de două ori deputat. Și soțul Rodicăi Stănoiu este judecător la Curtea Constituțională. Șerban Viorel Stănoiu a fost numit, in 2001, tot de Ion Iliescu.

Năstase se ascunde după Biroul de Presă

L-am contactat telefonic pe Adrian Năstase pentru a obține citeva precizări suplimentare. Nici nu am apucat să spunem despre ce e vorba, pentru că a refuzat o convorbire cu presa.

Reporter: Alo...
Adrian Năstase: Da...
Rep.: Bună ziua, domnule președinte.
A.N.: Bună ziua...
Rep.: Sint Florin Ciornei de la ziarul "Cotidianul". Am putea vorbi două minute?
A.N. Știți, este două și jumătate și sint la masă. Insă, de regulă, aș avea rugămintea să luați legătura cu Biroul meu de presă pentru declarații sau interviuri...
Rep.: ... Pe mine mă interesa să vorbesc direct cu dumneavoastră.
A.N.: Ințeleg, insă aceasta este rugămintea mea. La revedere.
... Apoi Adrian Năstase a inchis telefonul.