Obiectivul Consiliului de la Lisabona din martie 2000 a fost sa construiasca din Europa in zece ani cea mai competitiva economie din lume, capabila de o crestere economica bazata pe imbunatatiri cantitative si calitative a angajarii si o coeziune sociala mai mare. European Employment Strategy (EES) este o componenta cheie a strategiei globale. Modernizand organizarea muncii si facand loc in cadrul legislatiei pentru mai multe tipuri de contracte adaptabile, reinnoirea nivelului de aptitudini din intreprinderi prin inlaturarea barierelor fiscale, crearea de locuri de munca sigure, functionarea eficenta a pietelor de munca sunt unele dintre scopurile pe care orice stat membru trebuie sa reusasca sa le indeplineasca.

Legea 31/1990, schimbata din nou

Asta se incearca si la noi, de curand Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente. in vederea alinierii cu cererile UE, potrivit articolului 152 alin (2), "remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie. Alineatul (3) este modificat prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.
O alta modificare a legii (alineatul (4) al articolului 15312) prevede ca "persoana numita in una dintre functiile prevazute la alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala."

La articolul 275 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. IV. - "Societatile pe actiuni inregistrate in registrul comertului la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligate a efectua demersurile necesare indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 137 alin. (1) si 2, art. 1371 alin. (3), art. 1381, art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu structura de administrare existenta la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de munca ale administratorilor/directorilor, incheiate pentru indeplinirea mandatului de administrator/director inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta sau, in cazul in care mandatul a fost acceptat ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de la data acceptarii mandatului."

AOAR, nemultumita de modificarile legislative

in urma modificarilor, administratorii si directorii societatilor comerciale nu vor mai avea contract de munca, ci vor lucra in baza unui contract de mandat. Potrivit BBC, Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), s-a declarat nemultumit de noile prevederi.
"Contractul de munca si drepturile salariale sunt acele drepturi care incorporeaza in ele lucruri legate de vechime in munca, continuitate si asa mai departe, lucruri care nu exista in legislatia capitalista. Contractul de mandat este, dupa legislatia capitalista, un contract in care, precum fotbalistii, directorii se muta de la o firma la alta avand contract de un an, doi ani, prevazand criterii de performanta, fara sa conteze vechime in munca, stabilitate si asa mai departe", a precizat acesta.

Presedintele AOAR nu sustine obligatia firmelor de a intocmi asa-numita asigurare profesionala a managerilor. "inchipuiti-va ca un SA care are doi oameni sau cinci oameni trebuie sa-si asigure managerul, administratorul, profesional. Acest lucru nu se intalneste nicaieri. Asigurarea managerilor este, fara discutie, o necesitate, dar este o necesitate pe care si-o analizeaza si si-o acopera firma respectiva in functie de nevoi. Nu cream un nou RCA ca la masini, din care sa profite firmele de asigurari", a mai declarat Florin Pogonaru.

UE vrea angajati mai multi si mai pregatiti pana la anu'

Examinarea Programelor de Reforma Nationale ale Statelor Membre in cadrul Raportului de Progres Anual al Comisiei si in cadrul Raportului de Angajare au aratat ca statele ar trebui sa continue eforturile de a angaja mai multi oameni si modernizarea sistemelor de protectie sociala. Alte prioritati de urmat sunt adaptarea muncitorilor din intreprinderi si cresterea investitiilor in capitalul uman pentru o mai buna educatie si abilitati.

inlaturarea obstacolelor pentru mobilitatea muncitorilor, asa cum a fost elaborata de Tratate, incluzand Tratatele de dezvoltare, ar trebui sa intareasca functionarea pietei interne si intensificarea potentialului de angajare, potrivit datelor Comisiei Europene. in lumina ambelor Comisii de examinare a Programelor Nationale de Reforma si concluziile Consiliului European, atentia ar trebui sa se axeze pe timpul efectiv de implementare, acordand o atentie deosebita scopurilor stabilite pentru perioada 2005-2008.
Statele Membre ar trebui sa ia Ghidul de Angajare in discutie cand isi programeaza folosirea fondurilor comunitare, in particular folosirea Fondului Social European. in vederea respectarii Ghidului, Statele Membre ar trebui sa implementeze in totalitate Ghidul Politicilor Guvernamentale Economice, Uniunea ar trebui sa mobilizeze toate resusele nationale si cele ale Comunitatii - incluzand politicile de coeziune - in cele trei strategii de la Lisabona (economica, sociala si de mediu) pentru o mai buna exploatare a sinergiilor pentru o dezvoltare sustinuta. Ghidul Angajarii si cel al Politicilor Economice ar trebui sa fie revazute in totalitate odata la trei ani, in timp ce pana in 2008 actualizarea lor ar trebui sa ramana limitata pentru a asigura gradul de stabilitate necesar implementarii.