Acum, Uniunea ofera bani pentru dezvoltarea de afaceri, dezvoltarea IMM, sprijin pentru start-up, dezvoltarea tehnicilor de management si marketing.

Un lucru important, mult asteptat de firme, este finantarea investitiilor in infrastructura de productie. Totodata, se va finanta dezvoltarea resurselor umane. Nu in ultimul rind, vor veni bani pentru protectia mediului,pentru proiecte in turism si pentru dezvoltarea serviciilor.

Obtinerea finantarii

Procedura de aprobare a unui proiect dureaza minimum 60 de zile, insa orice cheltuiala facuta incepind cu 1 ianuarie 2007 este decontabila, in cazul in care proiectul este aprobat. In general, aceste cheltuieli sint reprezentate in studiul de fezabilitate obligatoriu.

Pe principiul rambursarii

Finantarile sint nerambursabile. Totusi, va fi nevoie de o contributie proprie a solicitantului de circa 20-30% din valoarea totala a proiectului. Spre deosebire de PHARE si de ISPA, Fondurile Structurale si de Coeziune opereaza pe principiul rambursarii, asa cum s-a intimplat in cadrul programului SAPARD. Beneficiarii finali efectueaza plata furnizorilor de lucrari sau de servicii din fonduri proprii, iar ulterior, pe baza facturilor platite si a ordinelor de plata, se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate.

Activitati eligibile

Unele fonduri se dau pentru sprijinirea initiativelor antreprenoriale locale. Un scop al UE este sprijinirea financiara a companiilor pentru a face investitii in metode moderne de realizare a afacerilor. Ministerul Integrarii a publicat, la sfirsitul anului trecut, o lista de activitati eligibile indicative cum ar fi:

Achizitia de metode moderne de productie, procesare si de comercializare

Achizitia de echipamente cu scopul imbunatatirii procesului de productie

Investitii in sisteme IT (programe si echipamente)

Aplicarea inovarii si tehnologiilor in activitatile curente ale intreprinderii

Diversificarea serviciilor de consultanta oferite catre companii (de exemplu, marketing, managementul de proiect, finante, promovare sau e-business). De asemenea, exista activitati eligibile legate de crearea si imbunatatirea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, parcuri stiintifice si tehnologice). Potrivit Ministerului Integrarii, acestea sint:

construirea, expansiunea si/sau renovarea constructiilor

reabilitarea/dezvoltarea retelelor interne de strazi

crearea/dezvoltarea retelelor de utilitati

infrastructura pentru tehnologii informationale

achizitii de echipamente moderne si de noi tehnologii

promovarea utilizarii tehnologiilor TIC.

O activitate eligibila distincta este reabilitarea siturilor industriale. Fondurile vizeaza zonele industriale abandonate, degradate sau insuficient utilizate, incluse anterior in programe de reducere a poluarii mediului. In acest scop sint eligibile actiuni de tipul reciclarii deseurilor, reabilitarii infrastructurii (drumuri de acces, retea stradala interna, conectarea la utilitati, reabilitare cladiri). Scopul acestor actiuni de reabilitare a siturilor industriale consta in includerea acestora in circuitul economic, iar beneficiarii pot fi mai degraba autoritatile locale.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca proiectul

Proiectul trebuie sa se incadreze in anumite reguli care tin de politicile europene:

trebuie dezvoltat si implementat in Romania;

se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Complement, pentru fiecare domeniu major de interventie.

se adreseaza unei zone sau unui grup-tinta, asa cum este prezentat in Programul Complement sau in Ghidul Solicitantului;

durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in "cererea de proiecte";

respecta politicile si normele comunitare si nationale in ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, de dezvoltare durabila.

Pasi in procesul de obtinere a finantarii

Ministerul Finantelor Publice a publicat etapele prin care trece proiectul pina la aprobare.

Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaza cererea de finantare si anexele solicitate de Autoritatea de Management. Exista un model unic de cerere de finantare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.

Pasul 2: Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar / Autoritatii de Management.

Pasul 3: Se cerceteaza conformitatea administrativa a cererii de finantare, in concordanta cu procedurile interne ale fiecarei autoritati de management.

Pasul 4: Dupa verificarea conformitatii administrative urmeaza verificarea eligibilitatii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sint prezentate in Programul Complement si trebuie aprobate de catre Comitetul de Monitorizare.

Pasul 5: Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.

Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Pasul 7: Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare.