Contributia la un fond de pensii private se va face numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), conform unui proiect al CSSPP.

Pot fi autorizate ca agenti numai persoanele care au cetatenie romana, nu au interdictie de a exercita profesii in domeniul economic, pietei de capital, al asigurarilor, bancar sau juridic, au cel putin studii medii. Dar un agent nu poate desfasura activitate de marketing pentru prospectul unei scheme de pensii facultative decat dupa ce a fost autorizat de CSSPP si inscris in Registrul institutiei. Conform proiectului supus dezbaterii publice pe site-ul institutiei la www.csspp.ro, cursurile de agent si examenele vor fi organizate de administratorul fondului de pensii private, pe baza instructiunilor, suportului de curs, a tematicii, a subiectelor de examen si a baremului de corectare puse la dispozitie de comisie.
ATRIBUTII. Agentul de marketing trebuie sa prezinte potentialului participant la pensiile private aspectele relevante ale fondului de pensii, sa obtina acordul de aderare a participantului la fondul de pensii, sa transmita actul de aderare semnat de participant, in original la administrator, in termen de cinci zile calendaristice de la semnarea acestuia. De asemenea, estimarile sau prognozele privitoare la performantele viitoare ale fondurilor de pensii private vor fi interzise in materialele publicitare ale acestora. Mai mult, in materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii private vor fi interzise comparatiile intre diferitele fonduri de pensii si administratorii acestora, folosirea sintagmelor ""rezultat garantat"", ""castig garantat"" sau orice alte formulari care pot crea aparenta de garantare a unui castig. Setul de norme privind autorizarea operatorilor de pe piata pensiilor private, elaborate de CSSPP, urmeaza a fi supus dezbaterii publice pe pagina de internet, astfel ca incepand cu luna septembrie sa inceapa procesul de autorizare.
Fondurile de pensii private facultative constituie pilonul trei al sistemului reformat de pensii. Primele contributii la sistemul privat de pensii vor fi colectate in a doua jumatate a anului 2007.

DEZBATERE PUBLICA