Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (ANIMMC) aloca in acest an 1,2 milioane de lei pentru implementarea si certificarea sistemelor calitatii la nivelul firmelor mici si mijlocii.
Programul a devenit functional incepand de ieri si se va derula prin Centrul Roman al Calitatii, infiintat de ANIMMC. Programul finanteaza desfasurarea de cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate, mediu, sanatatea si securitatea muncii, ca si siguranta produselor alimentare. Alocatiile pot acoperi echivalentul a 90% din valoarea costurilor (exclusiv TVA) consultantei in scopul implementarii si certificarii sistemelor de management in domeniile amintite, ca si a sistemelor integrate. Furnizorii de servicii de instruire si certificare eligibili trebuie sa fie organizatii de certificare acreditate de RENAR, iar certificatele eliberate de aceste organisme trebuie sa aiba recunoastere internationala. FONDURI. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de cel mult 15.000 lei pentru un beneficiar. Firmele care vor putea beneficia de alocatii financiare in vederea imbunatatirii calitatii si cresterea competitivitatii trebuie sa aiba intre 50 si 249 de salariati si sa realizeze o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 de milioane euro. IMM-urile cu capital privat trebuie sa desfasoare de cel putin un an activitati de productie sau fabricare de bunuri sau servicii si/ sau de comercializare a produselor.