In primul rand, decizia de concediere este nelegala din urmatoarele considerente: conform art. 60 alin. 1 lit. a) din Codul Muncii, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata incapacitatii temporare de munca stabilita prin certificat medical conform legii.
De la aceasta regula exista o singura exceptie prevazuta de art. 60 alin. 2 din Codul Muncii, conform caruia prevederile alin. 1 ale aceluiasi articol nu se aplica in cazul concedierii pentru motive care intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, insa prevederile art. 60 alin. 2 din Codul Muncii nu sunt incidente in cazul prezentat. In aceste conditii sunt aplicabile prevederile art. 76 din Codul Muncii, conform carora concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate.
Interdictia prevazuta de art. 60 alin. 1 lit. a) opereaza si in situatia in care concediul medical s-a acordat chiar in ziua in care s-a dispus incetarea contractului de munca. Din moment ce perioada concediului medical viza si data la care s-a emis decizia de incetare a contractului de munca, decizia este nelegala, chiar daca certificatul de concediu medical a fost depus ulterior.
Angajatorul nu putea invoca nici suspendarea deciziei de concediere din moment ce aceasta nu e prevazuta de Codul Muncii, dar avea posibilitatea de a revoca prima decizie si ulterior de a emite alta, cu respectarea prevederilor legale. In ceea ce va priveste, puteti sa va adresati instantei de judecata in vederea constatarii nulitatii deciziei si obligarii angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ati fi beneficiat in calitate de salariat.
Puteti solicita si repunerea dv. in postul detinut anterior concedierii. Nu ezitati sa ne semnalati problemele dumneavoastra juridice pe adresa str. Fabrica de Glucoza nr. 21 sau la cabinetul de avocatura, la numarul de telefon 021.311.90.45.