Si persoanele cu salarii medii se pot gindi la o casa pe credit daca folosesc si veniturile partenerului de viata ori pe cele ale parintilor. Un om cu un salariu mediu pe economie (aproximativ 300 de euro) poate accesa un credit ipotecar de numai 12.600 de euro, utilizabil cel mult la completarea sumei necesare pentru achizitionarea unui imobil.

O familie care cistiga insa ceva mai mult de doua salarii medii poate lua in considerare contractarea unui credit de 32.000 de euro. Sint acceptati in postura de codebitori si parintii. Pe linga venitul codebitorilor, este foarte important sa luati in calcul criteriul de virsta.

Astfel, virsta codebitorului nu poate depasi suma dintre perioada de creditare si virsta solicitantului. Mai clar, daca o persoana are 25 de ani si vrea sa ia un credit pe 25 de ani folosind si veniturile parintilor, virsta acestora nu poate trece de 50 de ani. Pentru a obtine un credit in valoare de 40.000 de euro, veniturile solicitantului, adunate cu cele ale codebitorilor, trebuie sa fie de 750 de euro.