Pentru personalul bugetar, salariul de baza nu poate fi mai mic de 390 lei lunar. Incheierea unui contract individual de munca sub nivelul de 390 lei lunar constituie contraventie si va fi sanctionata cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei. Potrivit Normelor de aplicare a noului Cod Fiscal, aprobate ieri de Guvern, stimulentele acordate pentru cresterea copilului vor fi incluse in categoria veniturilor neimpozabile, iar tichetele de cresa acordate de angajator conform legii sunt incluse in categoria cheltuielilor deductibile.