Fondurile sunt acordate prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (POS-CCE).

Astfel, companiile de mari dimensiuni pot depune, pana in 14 octombrie 2008, cereri de finantare pentru crearea de noi unitati de productie, extinderea celor existente, diversificarea productiei prin lansarea de noi produse, modernizare, inclusiv pentru schimbari in procesul de productie.

Finantarile europene vor proveni din Fondul European de Dezvoltare Regionala si vor fi gestionate de Autoritatea de Management pentru POS-CCE.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru un proiect este de maxim 18,5 milioane lei (5,2 milioane euro), iar perioada maxima de implementare a unui proiect este de trei ani.

Proiectele eligibile vizeaza, in principal, investitiile productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a firmelor mari, constructia sau modernizarea spatiilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii si know how, imbunatatirea calitatii produselor si a serviciilor oferite.

Pentru a beneficia de fonduri europene nerambursabile, compania trebuie sa fie inregistrata legal in Romania si sa indeplineasca unul din urmatoarele criterii: sa aiba peste 250 de angajati, sa realizeze afaceri anuale nete de peste 50 milioane de euro, sa detina active totale care depasesc 43 milioane de euro sau sa nu se incadreze in categoria IMM, asa cum este ea definita in legislatia actuala.