Actionarii Fondului au aprobat exercitarea dreptului de preferinta de catre Fondul Proprietatea, in calitate de actionar, precum si participarea Fondului la majorarea de capital social la Electrica Muntenia Sud SA pentru mentinerea unei cote de 12% din capitalul social al acesteia, arata compania.

Totodata, actionarii au aprobat pretul de subscriere a actiunilor de catre Fond la valoarea nominala de 10 lei.
In schimb, actionarii au respins al treilea punct de pe ordinea de zi, si anume aprobarea pretului de subscriere a actiunilor de catre Fondul Proprietatea, la valoarea de 41,28 euro, conform hotararii de Guvern nr. 323/2008.

Adunarea Generala a fost condusa de Mircea Ursache, membru al Consiliului de Supraveghere. Din prezidiu, au mai facut parte unii membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv Ingrid Zaarour, Radu Florescu, John Chrissoveloni si Jozsef Birtalan.